-!!! 58 ()

-!!! 58 ()

administrator: -. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

- 301, : 1 2 3 4 5 6 7 8 All

Tala2306: !!! -

: Tala2306 .

1: !!! !!!


: 1 ,

Tala2306: ... , !!! ,

: Tala2306 /; , . , , , , .

sun-kapriz: ............. - ( (BAI KUIN GRAND MAGIC) () - - CUORE DI LIONE PATRICK PRIDE OF BREED[/b] ((BAI KUIN GRAND MAGIC BEYONCE BAI KUIN) - . .()- , J CAC. J BOB. BOB. BIG-4 - !!!!! ٨ !!!!

Zoryana Mriya: sun-kapriz : - - CUORE DI LIONE PATRICK PRIDE OF BREED ((BAI KUIN GRAND MAGIC BEYONCE BAI KUIN) - . .()- , J CAC. J BOB. BOB. BIG-4 - !!!!! ٨ , !!! , !!!

Zoryana Mriya: Tala2306 , ( )

Tala2306: sun-kapriz : - ( (BAI KUIN GRAND MAGIC) () - - CUORE DI LIONE PATRICK PRIDE OF BREED ((BAI KUIN GRAND MAGIC BEYONCE BAI KUIN) - . .()- , J CAC. J BOB. BOB. BIG-4 - !!!!! , - - !!! !!! !!! !!!! !!!

: sun-kapriz ; CUORE DI LIONE PATRICK PRIDE OF BREED ((BAI KUIN GRAND MAGIC BEYONCE BAI KUIN) - . .()- , J CAC. J BOB. BOB. BIG-4 - !!!!! !!!!!!!!! !!!

sun-kapriz: Tala2306

stpannica: sun-kapriz : CUORE DI LIONE PATRICK PRIDE OF BREED ((BAI KUIN GRAND MAGIC BEYONCE BAI KUIN) - . .()- , J CAC. J BOB. BOB. BIG-4 - !!!!! - !!!!!! , !!!!!!

Vitashu: ! ! !!!!!! ! ! ! !!!!!

Vitashu: 12 " 2012". !!!!! !!!!! , , !!!!!!!!!

Vitashu: .

sun-kapriz: stpannica Vitashu !!!! sun-kapriz : - - CUORE DI LIONE PATRICK PRIDE OF BREED ((BAI KUIN GRAND MAGIC BEYONCE BAI KUIN) - . .()- , J CAC. J BOB. BOB. BIG-4 - !!!!! !!!! !!!

sun-kapriz: ( ) - (Int ch Gol Den Meri Oskar Bai Kuin x Int ch Volshebnaja Melodia Severa - , , BISSp!!!! , , !!!!

Ya ksysha: sun-kapriz : - - CUORE DI LIONE PATRICK PRIDE OF BREED ((BAI KUIN GRAND MAGIC BEYONCE BAI KUIN) - . .()- , J CAC. J BOB. BOB. BIG-4 - !!!!! [img][/img]

Ya ksysha: sun-kapriz : - (Int ch Gol Den Meri Oskar Bai Kuin x Int ch Volshebnaja Melodia Severa - , , BISSp!!!! [img][/img]

Ya ksysha: Vitashu : 12 " 2012". [img][/img]

Ya ksysha: Best ¨ 2012 [img][/img]

: , , sun-kapriz : - ( (BAI KUIN GRAND MAGIC) () - - CUORE DI LIONE PATRICK PRIDE OF BREED ((BAI KUIN GRAND MAGIC BEYONCE BAI KUIN) - . .()- , J CAC. J BOB. BOB. BIG-4 - !!!!! !!! !

: !!!

tasha1: !!!! !!!!

: Vitashu . . !!!

malina-irina: sun-kapriz : !!! Tala2306 : !!! !!! !!!! !!! !!!!!!!!!

malina-irina: !!!

malina-irina: Ya ksysha : Best ¨ 2012 !!!!

malina-irina: sun-kapriz : - (Int ch Gol Den Meri Oskar Bai Kuin x Int ch Volshebnaja Melodia Severa - , , BISSp!!!! !!! !!!

malina-irina: Vitashu! !!! Vitashu : !!! !!!

malina-irina: !!! !!!

1: , !!! , !!!

Tala2306: Vitashu . -

Tala2306: , !!! ( ) !

sun-kapriz: Ya ksysha malina-irina 1

sun-kapriz: Vitashu !!!

: , !!!

Zoryana Mriya: Vitashu malina-irina Vitashu , ( )

1: !!! !!! , !