!!! 3 ()

Viktoriya: !!! 3 . - 1 -1 - 2

- 284, : 1 2 3 4 5 6 7 8 All

: SKIFORD : <- 1 ( , ) !

byanka:

Almaz: byanka ! ! , , -


: KERRY. ! ! 10 -- , ! !