! , ! ()

berzloy: ! , , , ! , - , . ! ,, , . , - , , . !, .- , , , ! , ., : - , - , !, - - : ? , .

- 301, : 1 2 3 4 5 6 7 8 All

zvezdatavridy: Delahes !!!

berzloy: Delahes, !!! !!!

berzloy: 1.09.12 . ,.. : ,. .,. - J.CAC,, , ,. .,. -


berzloy: - , . , , , - , - - ( ) - " " , , , - ? , , - - ! ? - , - - " " ..

berzloy: -?! http://security-dog.org/statiya/korotkosh_ko/index.html

zvezdatavridy: , . - ,

berzloy: zvezdatavridy , , , ! ! - -- ... .

zvezdatavridy: berzloy -. , , - , , ... 15 . ..... -

berzloy: zvezdatavridy , , - !!! - - 2 !!!

IraBagira: berzloy " " , ? , , , , , , , ...

zvezdatavridy: IraBagira +100

berzloy: IraBagira , , , ,... ... ... - , . , , ! , , - ... - - , - , , , . !

berzloy: - , 21 . : : - -... - - ...

IraBagira: berzloy

berzloy: IraBagira , !!! - - ... ! - ! - .....

berzloy: - , ...

IraBagira: berzloy , , , , , ?

berzloy: IraBagira , , ,. - , - . .

zvezdatavridy:

IraBagira: berzloy - , - .

berzloy: zvezdatavridy , , .....

berzloy: IraBagira ,IraBagira , , .... - ....

: !!! -..

berzloy: , !!! - - ... , , , !

berzloy: IraBagira , ? ? ? - ,.... !!!! , , , .... ...

IraBagira: berzloy , , , ,, : , , - ! , , , . : 1 , . -ALLROUNDER, , , . , , . Ѳ - , , : -,Ѳ, -,

berzloy: IraBagira ,- ! - , ..... ! !!!! , - !!!! ....

zvezdatavridy: IraBagira !

IraBagira: zvezdatavridyberzloy berzloy , , , ,, , , , , , , , . , , , , -

zvezdatavridy: IraBagira : , , , , - , , , .... 860 .... , , ... 3 ? - !

IraBagira: zvezdatavridy

berzloy: IraBagira , , ! - , , ... --- .... - - !!!

berzloy: 28 . : : - ...... -

berzloy: , 25 . : : -

IraBagira: berzloy ,

berzloy: IraBagira , - !!!

berzloy: - , .... , 37 . : : -

berzloy: - 40 !!! : : -

berzloy: - , ,11

berzloy: ,15 . ( )