! , ! ()

berzloy: ! , , , ! , - , . ! ,, , . , - , , . !, .- , , , ! , ., : - , - , !, - - : ? , .

- 301, : 1 2 3 4 5 6 7 8 All

berzloy: ˨ - . !

IraBagira: berzloy ,

IraBagira: , , ... : Bashan pariy 21.04.2012 -R.CAC R.CACIB 22.04.2012-CAC CACIB ( 1,8)


IraBagira:

berzloy: IraBagira , !!! !!! !!!

berzloy: , !!! - .

IraBagira: berzloy ,

berzloy: IraBagira , - .-..... !!!

IraBagira: , , -,

IraBagira:

nezalegnij: IraBagira, , .

nezalegnij: IraBagira, .

IraBagira: nezalegnij , , .

IraBagira: nezalegnij ,

nezalegnij: IraBagira : , , , , .

IraBagira: nezalegnij

berzloy: IraBagira , !!!

berzloy: !!!

IraBagira: berzloy ,

berzloy: IraBagira ,- !!!

IraBagira: berzloy

nezalegnij: berzloy,

berzloy: nezalegnij , , !!

berzloy: 5 : ,. ..,. - ., , I ,. , ,. ..- , ,. -

IraBagira: 6 CACIB -CAC. CACIB . BOB

IraBagira: berzloy , ,

berzloy: IraBagira , !!! !!!

berzloy: CACIB - ,6 . -. ,. ( , , , - - .... ). .. - ( ),. ,.. - .,., . . .- ( ),. .,..- ..- ( ),. ..,. - ,J. , . .. - ( ),.,.. - ., . .- ( ),.. ..,. - ,CACIB. .. - ( ),. .- ,CACIB ,. .. - ( - ),. .- !!!!!

berzloy: "" ,. 2 ....

IraBagira: berzloy ,

berzloy: IraBagira ,-- ! !

Delahes: berzloy ,IraBagira !!!

IraBagira: Delahes

berzloy: Delahes , !!!

usikei: berzloy : .. - ( - ),. .- !!!!! ! !!! !!!

berzloy: - .- : ,2 .7 ( ) , ....

berzloy: ,2 .7 . (, . ..,., )

IraBagira: berzloy ,

berzloy: usikei , !!! !!!

berzloy: IraBagira , !!! , ! - , , , .. ! , , !