30 ()

: 30 2009 . .UA ( ). 10 20.04.09 - 100 ? ?

- 68, : 1 2 All

: Minodora : . . . - . (), , () ()

: Minodora : . . . . , - . : , ( ), , . " " . , "" , . , - , .( ).

: : , - , .( ).


: , , , !!!!

: : , ? , , .

: ! : +13 . (), ( ). .

ITkieneBAGdan: ( ). . - . .

: Minodora : . . . Minodora. , , , . 9 . .

: : . ? . ! !

ITkieneBAGdan: ! -, ? ( )

: ITkieneBAGdan : ! -, ? ( ) " " ( -

: : ? . ! , . . . !!!! , , . . !!!

: : !!!! , , , . . !!! ! !

: ! , !

: , - ... : 1-. FCI 113./BERGER DE BRIE /MALE/ /Junior 1. /MALE ZERO HOUR MORAVIA CAMPANELLA UKU/BRI/546108 . 13.08.08, PLAVA .., PAVLA F. 2. SOKRAT OBRI-SANTEN . 11.07.08, PLE .., . BIGALOW BELAGON . FELISSIA OBRI-SANTEN, .. 3. UKU.R.0000939 . 20.01.08, PAL .., . BIGALOW BELGABON . , .. /FEMALE /Open 4. UKU.008697107 .11.01.07, RED .., .UNIQUE HENDO DES UNS ET DES AUTRES . - , .. /FEMALE /Champion 5. FELISSIA OBRY-SANTEN UA.UKU.002755/06 . 10.06.05, PLE ..- .., . JUSTEN . ZIKA FOR OBRY-SANTEN HITKLEAF, .. FCI 347. / WHITE SWISS SHEPHERD DOG /FEMALE - /Puppy 6. ALISHA UKU.31938/08 . 15.10.08., WHITE .., . SIMBA VOM HEILIGEN CIRAHL ZB. 06-56396 . UNA-TERYA OF WHITE PARADISE ZB. 29334/05 /FEMALE - /Champion 7. ARDUINA FORTUNATUS UKU.R.000468/07 . 21.09.06., WHITE .., - . ATYLLA WARRIOR BIALA PASJA . OCCUPY HEART MIRAJA, RKR.I-54545, A & E STOLARSKA FCI 38 / WELSH CORGI PEMBROKE /MALE- /Junior 8. CHARM HAUS WITYK . 7.06.08, RED WHITE .., . FAIRY'S GIFT TRULY YOURS, . SONECZKO KUSA GAUCHO,UKU.000690/04 .. /FEMALE /INTERMEDIA 9. BLACK PEARL HAUS. WITYK RKF.2177961 . 17.06.07, TRI LUKYANOVA E.G., - .ERMYN CRANBERRY FROST .SONECZKO KUSA GAUCHO,UKU.000690/04 WITYK I.S. /FEMALE - /Champion 10.SONECZKO KUSA GAUCHO, UKU.000690/04 p.31.12.2003, CHARBONNEE, .., o. DICKENS RUFUS, PKR.I-36380 . MEGA-HUCUL-KUSA CZIKITA, PKR.I-37198, I&D GLOWACKA FCI 38 / WELSH CORGI CARDIGAN /FEMALE - /Junior 11.DARYNKA HAUS WITYK, UKU.0020443 .15.06.2008 TRI , .., . COOL SUNNY GAUCHO.UKU.000607/07 .., . DARK ANGEL HAUS WITYK GAUCHO,UKU.0002129, WITYK Igor. /FEMALE /Open 12.MY LOVEL BEE LV-17503/07 . 13.09.07, BRINDLE&WHITE DZINTRA S., LIEPAYA . BATMAN FOREVER CONTRAVERSIA . HOLIDAY VOM BOKERHOOK, DZINTRA S /FEMALE - /Champion 13. DARK ANGEL HAUS WITYK GAUCHO UKU.0002129 . 06.09.06, TRI, ..& IZABELLA GLOWACKA, . SISTERWOOD LITL SAMS BUSYBOY. AKC DL 75878802 . BRAWOS A KUKU. PKR - I - 55246, I&D GTOWACCY FCI 166 / DEUTSCHER SCHAEFERHUND /MALE- /Puppy 14. . . 015734 .04,10,2008, SHK . . . 15. C . 22.09.08, SHK .., . . , . 16.KIMON VADKON . 1.11.08, SHK .., . . ORI ABIDOS, UKU.005037/05 . EYA VADIKON, UKU. 008867/07, .. 17.ARGO OLSANAPLATZ . 18.10.08, SHK C .., . , . . BRUTUS Z DOMU NAUCZCIELA . CILLI ABIDOS, .. 18. MUSTAR OF AISAYT . 26.04.08, SHK .., . ., . /MALE- /Junior 19. ROCCI LUNA DI NOTTA . 08.04.08, SHK .., . TORRO WENDYLINE . BACCARDIE LIE ANNE LUR, . 20. AYKO Z BUDYNKY PIDLISETSKY UKU. 0017769 . 06.08.08, SHK .., . PRIYOR VON CHRISTINEN BRUNNEN, UKU.007871/05 . WEBBY OGER SCHLOSS, UKU.0005482, .. 21.YAGUAR Z HALITSII .. 0902C308 . 14.04.08, SHK .., - . , UKU.005085/06 . , UKU. 007341/05, . /MALE- /INTERMEDIA 22. . 13.05.07, SHK ., . . /MALE /Open 23. DASTIN BELLA BEATRICHE UA.UKU.010099/07 . 13.01.07, SHK SERHA H.V., . YAGO IZ ZOLONOGO LEGIONA, UA.UKU.007718/05 . PATRITSIYA VON BLUHENDES TAL, UA.UKU.001664/03, NOVUKOV B.S. 24. GORET MON SAD UKU.0006927 . 09.06.07, SHK BALOG Z.Z., CHOP . HODBLAERP KAS, UA.UKU.002700 . DANU VEISSRUSSLAND KIRSHENTAL UA.UKU. 060010, . 25.ZEND ASTORIA KASS UKU.0007931/07 . 11.01.07, SHK , . OSLO VOM RESTSTROUCH . HONDA ASTOR KASS, . 26. , UKU.012124/07 . 19.11.2006, SHK .., . . , .. 27. UKU.0001680 . 23.02.07, SHK .., . . , . 28.HET-MIR UA.UKU. 011460/07 . 14.06.07, SHK .., . EPOS VOM HOLTKAMPER SEE . KELLY ABIDOS, .. 29. UKU. 0085 49/07 . 07.10.06, SHK , . , AU.UKU.004104/03 . DAIMANTEN SHOLL OTRA, UKU.006350/05, . /MALE / WORKING 30.HUPPI ABIDOS UKU. 003051/03 . 10.07.02, SHK .., . ATHOS VON HAUS ARNEMANN . IZA RYKON, .. /MALE - /Champion 31.IKVEN UKU.0023447 . 23.11.2008, BLACK-BACKED MAZIK F., LUTSK . LONZO AUS WATTENSCHEID,VDH.SZ.2180688, UKU.011518/07 . RUNA OF EYESIGHT, UKU.008546/07, YURKO A. /FEMALE - /Puppy 32. C . 22.09.08, SHK .., . . , . 33.TZITRO . . 015734 .21.10.08, SHK .., . . , .. 34.O . 21.11.08, SHK .., . ., .. 35.UNITY ZUR WORRINGER RHEINA UE SZ.226477 . 27.08.08, SHK SERHA H.V., . NANDO VOM GOLLERWEIHER, SZ.2123269 . RAPUNZEL ZUR WORRINGER RHEINAUE,SZ.2161025, ITTER B. 36.IRONA . 23.11.08, SHK ., . . 37.DINASTIA MEISEHOF BCU 166-018956 . 30.10.08, SHK .., . ELKO V FICHTENSCHLAG . ENDREFALVA AFRIKA, .. 38.KANDI VADIKON . 1.11.08, SHK .., ., . . ORI ABIDOS . EYA VADIKON, .. 39.JULI VADIKON . 12.09.08, SHK .., . PRIYOR VOM CHRISTINEN BRUNNEN, UKU.007871/05 . KAPPI ABIDOS, 40. . 7.11.08, SHK .., . , UKU.003051/03 . , UKU. 000089/05, .. 41.ADELINA OLSANAP LATZ . 18.10.08, SHK .., . . BRUTUS Z DOMU NAUCZYCIELA . CILLI ABIDOS, .. 42.HAIKA .. 073517 . 14.10.08, SHK ., . YAGO IZ ZOLOTOGO LEGIONA, UKU. 007718/05 . DAJANA BELLA BEATRICHE, UKU. 004309/06, . 43.AXEL OLSANAPLATZ .. 03111C5708 . 18.10.08, SHK .., . BRUTUS Z DOMY NAUCZYCIELA . CILLI ABIDOS, .. /FEMALE - /Junior 44. . 15.01.08, SHK , . . . 45. . 29.07.08, SHK ., . PRIYOR VOM CHRISTINEN BRUNNEN, UKU.007871/05 . , . 46. , UKU.0010839 . 25.02.08, SHK .., . . , UKU.001385-02 . , UKU. 001393/01, . 47. . 21.11.08, SHK , ., -. . ., .. 48.YASHMA Z HALITSII .. 0902C608 . 14.04.08, SHK , - . , UKU.005085/06 . , UKU. 007341/05, . 49.SINDI ABIDOS . 03102C1008 . 03.03.08, SHK .., . WINN VOM HOLTKAMPER SEE, SZ.217517 . IZA RYKON, UKU.002450/02, .. 50. UA.UKU.0009387 . 29.05.08, SHK ., . ZOLTON NON REDNEKS . NIK 43, . 51. SENDI ABIDOS .. 0312C1108 . 03.03.08, SHK .., . WINN VOM HOLTKAMPER SEE, SZ.2175217 . IZA RYKON, UKU.002450/02, .. 52. JANTARNAJA BUSINKA MEISEHOF UKU.0009973, BCU.166-017606 . 09.04.08, SHK .., . ELKO V FICHENSHLAG . RUANDA MEISEHOF, .. 53. . 29.07.08, SHK ., . PRIYOR VOM CHRISTINEN BRUNNEN, UKU.007871/05 . , . 54.TATA ABIDOS UKU.0022892 .10.06.08, SHK .., . BRUTUS Z DOMU NANSTEL . HASSI ABIDOS, . /FEMALE /INTERMEDIA 55. . 16.01.08, SHK ., . . , . 56. IMBI UKU.0001694 . 08.04.07, SHK KUCELIK .V., .. . ZHAN ZHAN UNDAN . FREDA VOM LASSELSBERG, MAZURKEVICH S.I. 57. IRIS VADIKON . 1.02.08, SHK .., . , . . EPOS V HOLTKAMPER SEE . EYA VADIKON, .. /FEMALE /Open 58. KLYAKSA IZ LEGENDY O BORODADACHAH UA.UKU.007767/07 . 06.07.06, BLC NASSONOVA V.V., LVIV . DANIO GENSTAT . ROMANTIC LADY IZ LEGENDY O BORODACHAH, NASSONOVA V.V. 57. UKU.007168/06 . 08.08.05, SHK .., . . , .. 58.EVROPA VADIKON UKU.0008816 . 25.06.07, SHK .., ., . . EPOS VOM HOLTKAMPER SEE . KAPPI ABIDOS, .. 59. UKU.0015093 . 1.06.04, SHK .., . . SUZ 200 1807. UKU.002564/02, . 60.ZUTA UKU. 001923/06 . 11.01.07, SHK , . OSLO VOM RESTSTRAUCH, SZ.2106340, UKU. 000335/04 . , UKU. 001923/06, . 61.MADONNA NOVAYA VOLNA UKU.000845 . 18.02.06, SHK .., . KIMBO AUS DER KLEIN ZWINGER, UKU.001998/03 . GINA VOR GROSS - MARI, UKU.004377/01, POPOVITSKIY V.L. 62.LARA HAUS WITYK, UA.UKU.004724/03 p. 14.02.03, SHK .., . RAUL VON REDNEX, MEN.Nj.8134/00 . ZARDY DNEPROVSKAYA, UA.UKU.001737/00, . .. /FEMALE - / WORKING 63. NIK 43 UA.UKU.002443 . 6.06.06, SHK ., . . , . 64. UA.UKU. 0001923/06 . 09.03.05, SHK ., . SALO VON WINNLOH . CORNAVIN NATALI, . 65.PEPPI ABIDOS UKU.0001697 . 25.05.07, SHK .., . EPOS VOM HOLTKAMPER SEE, SZ. 2070191, UKU.003671/07 . IZA RYKON, PKR. 1-37055, UKU.002450/02, . FCI 156. //COLLIE ROUGH /MALE- /Junior 66. GOLDEN GATES ZING A ZOND .8,03,2007 O. OGG ROXETTE . M. OGG QUINTESSENCE , .. /MALE /INTERMEDIA 67.DOCENT . .26,11,2007 /FEMALE /INTERMEDIA 68. SUGAR PLUM DREAM THE SABLE COLOUR UKU.0022432 10,12,2007 .. . o. CHARMANT LAD THE SABLE COLOUR UA.UKU.003518-05 m.SELENA IZ PLEMENI VALLAROV RKF 1858417-UKU.001088-07 . ..

: 2-.... FCI 45... /BERNEN SENNENHUND /MALE /BABY /Junior 69. BONIFATSY MY LION KATTYVAL UKU.0011689 . 21.05.08, TRI MALKIN B.A., . TEODOR SENNENHUND ROSII . AFINA PALADA, RUDNIK E.P. 70.RICHARD IZ BELOY KRINICI . 3.06.08, TRI .., . . 71.RONALDO IZ BELOY KRINICI . 03.06.08, TRI .., . ARQUS ., . /MALE- /INTERMEDIA 72.OSTAP NOBLE PRIEND FOREVER UKU.0011580 . 15.10.07, TRI YABKOVSKA T.A. . ARGUS ANSTELLING KLEINE, UA.UKU. 002370/04 . STEFANIA NOBLE FRIEND FOREVER, UKU.003916/05, NOSOVA S.V. 73.ARNOLD PEARLS OF THE LVOV UKU.0006441 . 12.06.07, TRI PASECHNIK V.A., . MARGI OLIVER SHARLE, RKF.1539528, UKU.000494/07 . BERETTA, UKU.005720/06, PASECHNIK V.A. /MALE- /Open 74.RETROZI-SZEPE MIRSA UKU. 8562/06, BSH.8958/07 . 23.02.06, TRI .., . BALATOWSZEMES PASZTORA BURKUS, BSH. 5733/02 . ZAZMIN OF BILBER RANOH, BSH. 5895/02, SZILAGUI B. /FEMALE - - /Puppy 75.BEVERLY UNGVARIUM UKU.0021653 . 18.10.08, TRI BELOTSERKOVSKIY K.V., LVIV . KAHHAHEGUI CFSTOR . BRILLA VON RENEX, MIZERNAYA L.V. /FEMALE - /Junior 76. . 2.03.08, TRI . . . FCI 149... /BULLDOG /MALE /BABY 77. IMPERATOR IGNITRD GALACTIK . 25.12.08, WHT&RED ., . U MANN V.I.P. DOG . VELVIT, . 78. SOTAKAL TIEGER ,11,07,2008 .. o. SOTAKAL JEREMY FROM BRITISH G. m. APHRODITE VON TEUFELHOHLE .Lakatos Istvan /MALE - /Open 79.ALDION LVIVSKIY STANDART UKU.0008309 /MALE . 06.09.07, RED&WHITE SHESTAKOVICH I.V., . DERRIK, UA.UKU.005196/02 . SONNI DOCTOR DIESEL, UKU.005990/07, SHESTAKOVICH I.V. /MALE -- /BABY 80. IMPERATOR IGNITED GALACTIC p. 25.12.2008 .. . .. /FEMALE - /BABY 81.KEA MORUA-MEDAS .17.01.09, WRE ., .PABBET DUBLON ESTRID .ELLI, CHERPEL. T.E. 82. KAIA MORYA-MEDAS . 17.01.09, WRE .., .PABBET DUBLON ESTRIO .ELLI, .. /FEMALE -/Puppy 83. ODA . 18.10.08,- ..,. . . /FEMALE - /Junior 84.GERTRUDA IMPRE VICTORY UKU.0008946 .16.06.08, FAWN&WHITE .. .ROLLINES SONNY AGENT ARNAK, CMKU/AB/4246/06/UKU.006930/06 .DZHETFAYR DAYKVIR, UKU.006307/05, .. /FEMALE - /Champion 85. FOLIE DE OLAZABAL FCA. 6734 UKU0001892 p. 25.05.07 .. o. BACCARDI MY DOG DE OLAZABAL FCA / 4212 m. MERILYN DE OLAZABAL FCA / 5469 . DE OLAZABAL PUERREDON, BARBARA FCI 149... /BULLMASTIFF /MALE /BABY 86. . 27. 12.08, .., . . , .. /MALE /Puppy 87.BLEYZ KIEVSKOE CHUDO ROYAL SUN UKU.0015563 . 14.11.08, RED .., . ZOLOTOY FOND MACHO ROYAL SUN, UKU.002692/07 . MOE SOVERSHENSTVO DOCH VLADYKI LEKSA, UKU.002693/07, .. /MALE - /Junior 88. ELEGANT KIEVSKOE CHUDO UKU.0013536 . 24.02.09, RED .., . , UKU.007694/05 . - , UA.UKU.002606/02, .. /MALE /INTERMEDIA 89.LYUDOVIK UA.UKU.0012811 . 18.07.06, RED .., . CHAI FLERA CLAMOROUS, UKU.002810/01 . BARMA, UKU.006130/06, .. 90. UKU.0008231 . 11.12.07, .., . ZOFREY UKRAIN GOLD, UA.UKU.007499/05 91. . 16.07.07, .., ² . . 92. UKU.0014841 . 11.07.07, .., . . --, UKU.005775/05 . , UKU.004484/05, .. /MALE - /Open 93. UA.UKU.008608/07 . 27.09.06, PAL ., . , UKU.007694/05 . , UKU.004007/04 , . /FEMALE - /Junior 94.EVITA KIEVSKOE CHUDO UKU.0013534 . 24.02.08, FAWN .., . AMUR KIEVSKOE CHUDO, UKU.007694/05 . DEBORA-NERA GREAT DEFENDER, UA.UKU.002606/02, .. /FEMALE - /INTERMEDIA 95.AGNIYA UKU.0005662 . 11.12.07, REE .., . ZHOFREY UKRAIN GOLD, UA.UKU.007499/05 . ABIGAL, UKU.002589/05, .. 96. UKU.0009062 . 14.06.07, .., . . SEMI JOE OLD BADEN BADEN, UA.UKU.005236/03, .. /FEMALE - /Open 97. UKU.001581/05 . 31.05.03, RED ., . PACO DI PACINO, UKU.004451/97 . , UKU.000579/02, . FCI 143... /DOBERMANN /MALE /Junior 98.VINSENT IZ PRINCESSY UKU.0009792 . 15.12.07, BRP .., ., . . SANTKREAL DEDAL, RKF 1890251/UKU.000678/07 . ZHANET IZ VELIKOGO KNYAZHESTVA, UKU.002554/03, .. /MALE /INTERMEDIA 99.COSMO V.D. OST COMITATUS UKU.R.0002352 . 30.09.07, BLC & TAN GUBENYA O.O., TERNOPIL . SHERIDAN DE GRANDE VINKO, UKU.000491/06 . NAFANYA, UKU.R.000991/06, MAKUHINA T.P. 100.ELEGANT LINE GEFEST UKU.0011983 . 03.06.07, BRP BOGATOVA V.A., . LIVONIJAS BARON HONOUR HEX .KIRELLA IZ VELIKOGO KNYAZHESTVA, MOROZOVA L.V. /MALE - /Open 101.GOMER GOLDEN PACK UKU.0007190 . 10.05.07, BLC & TAN BOLOBAN I.V., KIEV . ZOLOTAYA LIGA ARTUR, UKU.002138/05 . FIDZHI IZ VELIKOGO KNYAZHESTVA, UKU.0006216, LOBUR O.P. 102.ZOLOTAYA DINASTIYA MAXIMILLIAN RKF 1844884 .16.03.06, BTN DITRICH O., . ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA GERTS . AK-YAR KAISSA, BEREZKINA. /FEMALE /BABY 103.CIOLIJA-CEJSI SAN-VEORI . 29.01.09, BLC & TAN .., . NESH NIKSON . -, .. /FEMALE /Junior 104.LAVINA LJUBVI DE GRANDE VINKO UKU 0012978 . 14.05.08, BTN SHALAEVA G., . FAN- FAN DE GRANDE VINKO . PLAYGIRL DE GRANDE VINKO, ANANYEVA E.A. /FEMALE /INTERMEDIA 105.ELIZAR EKSPRESJA PKR-11-93790 . 15.09.07, BTN .. . URBANO DEL DIAMANTE NERO . ERITA PRO RATINO Z,GAVALYAK. /FEMALE /Open 106. UKU.010342/07 . 17.01.07, BLC & TAN .., . LIVONIJAS BARON HONOUR HEX, UKU.004996/06 . , UA.UKU.002267/01, .. /FEMALE - /Champion 107.AK-YAR POEMA UKU.0003444 . 25.02.06, BLC & TAN .., . LIVONIJAS BARON HEART OF HAMLET . AK-YAR ZHANEYRA, . FCI 149... /DOGUE DE BORDEAUX /MALE /Open 108.TAYSON UA.UKU.011404/07 . 16.12.06, RED .., . ENVI-MARKS, UA.UKU.004600/05 . YURMA BART DE VALERI, UKU.002585/06, .. /FEMALE- /Puppy 109.IRON MADEN de MAJENT .3.11.2008, .., . MARKO ex CUBILE LAMIA . , . /FEMALE /Junior 110.YANOLA UKU.0012656 . 28.07.08, RED .. . , -. . IDEN . KLEOPATRA, .. /FEMALE /INTERMEDIA 111.TANAKASD SZEPE PEA UKU.0005888 . 10.11.07, PAL ., . TANAKASD SZEPE ZICO MET, 9943/05 . TANAKASD SZEPE FORTUNA MET, 10241/05 /FEMALE /Open 112. TINA UA.UKU.010105/07 . 16.12.06, RED .., . ENVI-MAKS UA.UKU.004600/05 . YURMA BART DE VALERI UKU.002585/06, .. FCI 328. / KAVKAZSKAYA OVCHRKA /MALE /INTERMEDIA 113.GROZNIY IZ STOLITSY UKRAINY UKU.0015425 . 29.12.07, DROBOT A.S., . VITAZ IZ LEGENDY KAVKAZA, RKF.1254770, UKU.0003057 . YUTA, UKU.R.OOO129/03, SHIKARENKO S.P.

: /FEMALE /INTERMEDI FCI 343 / CANE CORSO ITALIANO /MALE /BABY 114. MOY 548 . 26.01.09, BLC .., . , . 1907335 . , . 1756021, . .. /MALE /Junior 115.VIZUVIY NOSTRE SPERANSE . .. . . /MALE /Open 116. DENI DE VITO . 31.08.06, - H .., . RICYARD DELLA PORTA DIPINTA . , . 117. SHAKIL ONIL IZ DINASTII CHEMPIONOV RKF.1930277 . 28.04.06, BLC , ., . IMOERIAL ROYAL FLASH IZ DINASTII CHEMPIONOV, RKF.1612309 . EUROPA CLINT GOLT IZ DINASTII CHEMPIONOV, RKF.1612276, GAYDUKOVA E. /FEMALE- /Puppy 118.SHAKIRA NOSTRE SPERANSE . . . . /FEMALE - /Champion 119.RAISSA LIR. 08/6183 . 11.05.07, TIG DEMCYENKO M., LIEPAJA, LATVIJA . ZACCARIA DEL ROSS MAPEL . PAMELLA, TONON MARIACHIARA. FCI 249 ( ) / PERRO DOGO MALLORQUIN /MALE /INTERMEDIA 120. FARADEY UKU.0006163 .03.10.07,FAWN NETREBA YU.I., CMT .VAN GOG .VANESA, POTAPCHUK I.V. /MALE /Open 121. FRENSIS UKU.0015548 . 03.10.07, BRINDLEND TIRAK V.A., . VANGOG, UA.UKU.001113/06 . VANESA, UKU.002588\06, POTAPCHUK I.V /FEMALE- /Puppy 122.AMAZINGLADY . 05.09.08, TIG .., . OOUSEEY . WANESSA ARENAL, UTRENNYAYA ROSA FCI 144 Ѩ / DEUTSCHER BOXER /MALE /Junior 123. FURORE SANVITA UKU.0013964 . 15.08.08, RED .., . HANNIBAL OPTIMA GRATA . BELLISIMA SANVITA, .. 124. . RED .., в . . . /FEMALE- /Junior 125.FSHAMWARI SANVITA UKU.0013966 . 15.08.08, RED .., . HANNIBAL OPTIMA GRATA . BELLISIMA SANVITA, .. FCI 50 / NEWFOUNDLAND /FEMALE- /INTERMEDIA 126.BUSINKA MISTER NEWF UKU.0001895 . 03.08.07, BLC LEUS L.V., LVIV . IMPERATOR VIALIKI MIADZVEDZ, UKU.005573/06 . KUPAVA VIALIKI MIADZVEDZ, UKU.011004/07, TSEMENKO N.I. /FEMALE-- /Open 127. STESHA SHARM OF BON PARI UA.UKU.005069/05 . 26.12.04, BLC-WHT .., . . ORNAK OCZERET WICHROWE LAKI, UKU.001212/00 . KVINTA BON-PARI, UKU.003829/02, .. FCI 181 /RIESENSHNAUZER /FEMALE- /Junior 128. FEONA-GLAFIRA UKU.0009019 . 28.03.08, BLC .., . SAVALI DIPLOMAT . AVRORA NEV LEMAR, .. /FEMALE- /INTERMEDIA 129. NEV LEMAR MASYANYA UKU.0011588 . 08.10.07, BLC .., . BIG MAK LEMARS . DANCE OF LIFE BLESSED EVENT, .. FCI 147 / ROTTWEILER /MALE /INTERMEDIA 130. SHARK Z HALITSII UKU. 0015179 . 23.07.07, BLACH&TAN .., - . HASSO FROM HOUS ROTVIS, UA.UKU.002310/06 . BRAYTA Z HALITSII, UKU.004821/03, /FEMALE- /Junior 131. LAVAZZA STAR ZELENIY PARK .23.04.08,BLCC&TEN .., .-- . GOLDEN QUEEN GREEN PARK, .. 132. MARSELEZA DARK DRAKULA UKU.0011047 . 12.03.08, BLACH&TAN .., . TORNADO IS ROYAUS SLENIO . BIRMA DARK DRAKULA, .. /FEMALE- /INTERMEDIA 133. DIKAYA STAYA SHAKIRA BONA DEA PLYUS . 29.07.2007 .. . FIL BONA DEA PLYUS . ALFA SHERON GREAT HERITAGE, . /FEMALE-- /Open 134. BRITNI VERSHYNA MIRA UKU.0003430 . 26.02.07, BLACK/TAN TERTICHNAYA IARYNA . BE-DJEEZ PRIDE OF BEAU MONDE UA.UKU.002548/03 . KARO PRIDE OF BEAU MONDE UA.UKU.002470/05, TYMOFEYEV YEVGEN /FEMALE- / WORKING 135.RONDA ZOLOTAYA KORONA ZELENIY PARK UKU.0012971 . 27.05.05,SHP BOTVINCHUK V.B., . CHEYZ-FANT GRAND SHARADA, UA.UKU.004079/99 . KSENA PRINTSESSA VOIN BIYAR, UKU.002869/00, BOTVINCHUK V.B FCI 61 / ST.BERNARDSHUND /FEMALE- /Junior 136.SCANDIAS BACKSTAGE HEEZEDOORN . 14.03.08, - ., . SCANDIAS TOR . HEEZEDOORNS LIME LOLLYPOP, BOORSMA M., BOORSMA P. FCI 61 / ST.BERNARDSHUND SHORTHAIRED /FEMALE-- /Open 137. UKU.0006155 . 20.05.07, .., . TRAVIS COLOUR SAYT, UA.UKU.000924/05 . SANTA ANGELS SMILE, UA.UKU.005958/05, .. FCI 335 / SREDNEASIATSKAYA OVCHARKA /MALE /Junior 139. . 18.02.08, ., . . 140. IRTYSH ..043136308 . 12.08.08, WHT .., . . /MALE /INTERMEDIA 150. 043136408 . 12.08.08, WHT . ., . , UA.UKU.00649/06 . , UKU. 0000420, . . /MALE - /Open 151. ABRAY IT-KIENE BAG DAN UKU.R.0000184 . 09.10.06, PLW .., . . TURKMEN-KALA AZAT, RKF.1256492 . RAKSHA, UKU.R.000620/06, .. 152. GASAB IZ KIROVOGRADA UKU.0014910 . 13.01.05, TRI BAVTRO I.P., DUBLYANI . SHAHRIJAR SHAH, RKF.1037850, UKU.R.000340/01 . ISMIZAR KAZAH-IT, UA.UKU.002634/03, PALIY N.K. 153. . 10.03.03. .. . . /FEMALE - /BABY 154. AJDYN GIZHE GAUHAR CHARUCE .. . 01.01.09., BLC+WHITE ., . . KUBA SHER MANODG KOYCHI, UA.UKU.003296/07 . FAMED ALIYA KAZAH-IT, UA.UKU.007816/05, . /FEMALE - /Puppy 155. - . 21.10.08, .. . - . -, .. /FEMALE- /Junior 156. 043136708 . 12.08.08, WHT . ., . , UKU.R.006494/06 . , UKU.R. 0000420, . . /FEMALE- /Open 157.VAFO ALASHIR UKU.R.0004200 . 13.01.07, WHT&SPT SUPRUNYUK.V.F.,RIVNE . KARABAS, UKU.R.000038/02 . HANKA OBRIY, UKU.R.000854/06, VLASYUK I.V. 158. - - UA.UKU.003386/07 . 26.02.07 ., . - - . --, - 159. UKU.0022865 . 10.10.05, , . . FCI 183 / ZWERGSHNAUZER /MALE /Junior 160.GLAMOUR BOY BANBURY-BOOTHIA . 06.05.08, BLC .., . EZRAPOUND DI MONTE GENTLE . RAPSODIYA IZ LEGENDI O BORODACHAH, .. /MALE - /Champion 151. INTELLIGENT REZLARK UKU.002151/07 . 05.02.09, NASSONOVA V.V., . SANCHO DEL BERROCAL, LOE: 1584054 . BOUVBEARS IM FOR REZLARK, N13875/05, REZKOVA L. /FEMALE- /Junior 151.ARCA NOI KARMENTA UKU.0004168 . 05.02.09, NASSONOVA V.V., . MERCURY ARCA NOI DYAS, RKF 1749276 . SANTA KNYRYS CIRCEA NATALIE, RKF 1189586, SEROVY 153.BLISTATELNAYA BALERINA UKU.0006153 . 19.10.07, BLACK SHUTA N.I., RIVNE . COMIKAL CHAP WIND OF DREAM, UA.UKU.001949/07 . URSA IZ LEGENDY O BORODACHAH, UA.UKU.003790/03, ZHARKOVA A.YU. /FEMALE- /Open 154.INTRIZHKA IZ LEGENDY O BORODACHAH UA.UKU.000820/07 . 22.06.06, PPS NASSONOVA V.V., . EXPERT REZLARK, UKU.002448/04 . ALERT CHARM PRETTI LADY, UKU.000874/01, NASSONOVA V.V. 155. Ȓ -183-000939 . 18.03.07, .., . ASTRA-LUX LEKSUS, BCU 183-0008300 . Ȓ , 183-000305, ..

: 156. KLYAKSA IZ LEGENDY O BORODACHAH UA.UKU.007767-07 . 06.07.2006, .. . DANIO GENSTAT . ROMANTIC LADY IZ LEGENDY O BORODACHAH . /FEMALE - /Champion 157. RUSSKIY ASSORTIK YAROSLAVNA II UKU.002719/07 . 25.11.03, PPS ., . . FCI 185 / ZWERGPINCHER /MALE - /Puppy MASTER PRIDE OF MONDE . 27.09.08, . ARTO ORIDE OF BEAU MONDE, UA.UKU.004092/06 . VANESSA MAY PRIDE OF BEAU MONDE, UA.UKU/004099/06, .. /MALE /INTERMEDIA 158. UKU. 0003366 . 12.01.08, BTN .., c. , . DUSHA MOYA ZHIGOLO . JASMIN ME BEIT HAMAAYAN, . 159. EGORKA PRIDE OF BEAU UKU.0002452 . 27.09.07, BTN .., . SLAVJAN LUX BOY FOR MALAGRIS . SLAVJNKA BOGIJE, .. /FEMALE - /INTERMEDIA 160. UKU.0003368 . 12.01.08, BTN .., . DUSHA MOYA ZHIGOLO . JASMIN ME BEIT HAMMAYAN, . /FEMALE - /Champion 161. VANESSA MAY PRIDE OF BEAU MONDE UA.UKU.004099/06 . 03.10.05, REE PANOVA L.V., . MADE IN SPAIN ALI-BABA . SLAVJANKA BOGINJA, PANOVA L.V. FCI 327 ר / TCHIORNY TERRIER /MALE /BABY 162. . 02.01.09., BLC .., . . . /MALE /Junior 163. MAKSIMUS CHIORNYY PRINTS UKU.0004159 . . ., . BRILLIANT CHIORNYY PRINTS . AVRORA CHIORNYY PRINTS, . /MALE - /Open 164. UKU.001740/06 . 15.06.06., BLC ., . . , . 165.- UA.UKU.009802/07 . 20.12.06., BLC .. . . , .. 166.KARAT CHIORNYY PRINTS UKU.0005678 . BLC ., . ADONIS CHIORNYY PRINTS . VIKTORIYA CHIORNYY PRINTS, . /MALE - / WORKING 167. . 02.02.07., BLC ., . . , . /MALE - /VETERAN 168. UA-07A-0771/00 . 23.02.97., BLC .., . . , .. /FEMALE /BABY 169. . 02.01.09., BLC .., . . /FEMALE /Junior 170. . 27.07.08.,BLC . ., . . , . 171. . 27.12.07., BLC .. . . , .. /FEMALE --/INTERMEDIA 172. - UKU.0014127 . 29.12.07., BLC .. . - . , .. /FEMALE -- /Open 173. RUSSKAYA OBOYAN UA.UKU.008274/07 . 14.11.06., BLC .., . SOTSVETIE UVELIR, UKU.002502/05 . RUTA IZ IMPERII RA, UKU.003312/07, .. . BLC .. . . FCI 309 A / SHAR PEI /MALE /Junior 174.STRONG GOLD KING FIRE UKU.0008874 . 20.04.08, RED .., . ARCHIK ZVYOZDNOYE SCHASTE . BESTA MACHO DLYA GOLD KING FIRE, .. /MALE - /Open 175. UA.UKU. 003937/04 . 11.05.03, BLC .., . TELEGLANDS HOLYDAY FREE, UKU.003016/00 . ZHUSTIN BLACK OF CANEL, UKU.003759/99, OHOTNICHENKO E.V. 176.OSTENA ALL COLORS OF RAINBOW .. 003184 . 17.12.08, RED .., . . , . /FEMALE - /Puppy 177.ROMANTIC BEAUTY GOLD KING FIRE . 30.09.08, .., . MILLENIUM . LOLA, .. /FEMALE --/INTERMEDIA 178. UKU.0011589 . 31.10.07, BLK .., . VALTER, UA.UKU.0003937 . DEBORA, UKU.000937/05, . FCI 182 / SCHNAUCER /MALE -/INTERMEDIA 179. GREY TETIS HIGHT-LIFE UA.UKU.0001709 . 15.09.2006, .. , . GREY TETIS EUROPEAN TOP STYLE, UA.UKU.004303/01,PPS . GREY TETIS ZVEZDA, UA.UKU.003076/03,PPS, .. 180. YANEK IZ ZEMEL ALEKSANRII UKU.0001834 . 16.07.07, PPS .., . RUS TOP RATE IVAN GROZNIY . GREY TETIS ROS RINGA, KALISNICHENKO G.P. /FEMALE - /Open 181. GREY TETIS HIGHT-LIFE UA.UKU. 004904/07 . 15.09.2006, .. , . GREY TETIS EUROPEAN TOP STYLE, UA.UKU.004303/01,PPS . GREY TETIS ZVEZDA, UA.UKU.003076/03,PPS, .. /FEMALE- / VETERAN 182. SCHNAUZER GIANT UA.UKU.002849/00 . 13.02.2000, BLC MIKULA O.V.- KORNIK O.P.,LVOV . LEMAR VIKTOR SEBASTYAN, UA.UKU.002199/98 . CRAZY QUENN NAOMI GOOD LUCH, UA.000058/00, MIKULA O.V. FCI 286 . / AMERICAN STAFFRDSHIRE TERIER /MALE -/INTERMEDIA 183. FAITER NESHLY NICE SHOW RKF 2171080 . 29.10.07, - .., . IZUMRUD GREEN STONE, RKF 1324091 . FAITER RABBIT RAY, RKF 1260624, . /MALE -/Champion 184. TRIALS DIMOND FOREVER UA.UKU.000063/07 . 10.09.06, KDW .., . SOLA QILD CAPITAN CADS-NK-11200 . IMPERIA STAR SUPER LADY CHANEL COCO, UKU.003713/02 .. /FEMALE /Junior 185. TRIALS TRUE ANGEL UKU.0010491 . 12.06.08, - ., . TRIALS BLACK BUMER . SUZY STAR DOG SALIBAS, .. /FEMALE -/INTERMEDIA 186.TRIALS MEMPHIS QUEEN . 10.08.07, .. . KODIAK-LEKKOU SNOOPY AMUSING CHAP . RUS TRIALS STEEL ROSE, .. 187.PUERTA DEL SOL DE MAM UKU.0009383 . 03.10.07, FAWNE-WHITE .., . OLD MOUNTAINS SHOSHONI . BLACK SEA STAR HOLIDAY, .. /FEMALE -/Champion 188.CHANCE TO WIN STAFFLER UA.UKU.004674/06 . 17.02.06, - ., . KODIAKS I.B. TROUBLE . TRIALS STEEL ROSE, . FCI 9 - /BEDLINGTON TERIER /MALE - /Open 189.ATOS UKU.0023630 . 01.01.07, BLU&TAN ANDREYKOV E.O., RIVNE . ROKAS BLEK RED ALEX MAGIK LEM, RKF. 1447395, . SOLO ROSII IMAGE ANGEL BLUE, RKF.1450004, ABAKUMENKO N.M. /FEMALE -/INTERMEDIA 190.I-TRINITI BEDLINGTON UKRAINE UKU.0007496 . 26.08.07, BLU ANDREYKOV E.O., RIVNE . ELVIS, UKU.006401/06 . SOLO ROSII CARRIE POLE STAR, RKF 1491738, UKU.006976/05, SAKEVICH I. YU. /FEMALE - /Open 191.KINTERRA LAKOMKA RKF.2099276, UKU.0001169/08 . 25.05.07, BLU CHYKALINA E., . KINTERRA HARLEY DAVIDSON FIRST IN WORLD, RKF.1177786 . KINTERRA ALBIONA SKAZOCHNAYA, RKF. 1614200, LUBIMOVA N. FCI 9 /ENGLISH BULL TERIER /MALE -/INTERMEDIA 192.DUNKAN GOBLIN PKR-III-60012, UKU.0003658 . 25.07.07, BLANCHE AVEC DES MARQUES VYNOGRADSKA T., . LAMINAR SCAA PKR-III-49655 . SHARON STONE GOBLIN, M.RAPATA /FEMALE -- / VETERAN 193. UKU 001222/98 . 20.05.95. ... . , .. FCI 85 /WEST HIGHLAND WHITE TERIER /MALE /Junior 194. MOJITO TORYS SEKRET UKU.001678 . 22.06.08, WHT ., . BRAIT NOUZ CENTURION, RKF.1571071, UKU.003367/04 . GORWIN ALEXANDRIA, UA.UKU.004098/04, .. /MALE -/INTERMEDIA 195 IRSIMOS WOLF OF MOON UKU.0003289 . 31.01.2008 . . ANTS IN HIS PANTS DU MOULIN DE MAC GREGOR, LOF 3 W.H.W48754/6276 . BRAIT NOUZ SAY ME YES UKU 000565/04, . /MALE - /Open 196. APOLLO RKF.2053755, UKU.1337480 . 04.04.07, WTH ., . MEEHTA NATALY YAKKINI, RKF. 1337480 . YUSTI, RKF.1696071, . 197. PATRIK TORY`S SECRET . 20.09.06, WHT ., . COMMANDER OF SURPPRISE, WHWT.10439/04, RKF.1791954 . GORWIN ALEXNDRIA, UA.UKU.004098/04, .. 198. DIAMAND FROM REINBOW NATALU DESIGH UA.UKU.05149/06 . 09.06.2006 . . VEST ARE MEHORANDO . BRIGHT NOUS GRAND GWENDOLINE, . 199. . 16.06.07, WHT .. . ., .. /FEMALE /BABY 200. CEALLACH BRIGHTHEAED .. 024018,PER.01B178208 . 17.12.08, WHT ., . TOTAL SHARM IRSIMOS . SOPHIE FIZZLEPHUT, EHP 21777/UKU.0005781, . /FEMALE /Junior 201. . 10.08.08, WHT .. . . , - . /FEMALE -/INTERMEDIA 202. PRINTCESSA BLUES KOZURNAYA KARTA UA.UKU.010656/07 . 16.06.07, WHT .., . SUN WIND IRSIMOS. UA.UKU.007603/05 . ZEMFIRA GREEN RAINBOW NATALI DESING, UA.UKU.003987/03, . /FEMALE - /Open 203. VIZINAND FUNNY WHWT.2508/06 . 30.09.06, WHT ., . SARKANYPUZTAI FANTEGRO . FRISPATAKI DIANA, BUDAVOLGYI L. 204. . 18.01.08, WHT .. . ., .. . 16.06.07, WHT .. . ., .. PATRISIA TORIS SIKRET UKU.007865/07 . 20.09.06, WHT .., . COMMANDER OF SURPRISE, MET.10439/04, RKF.1791954 . GORWIN ALEXANDRIA, UA.UKU.004098/08, . . /FEMALE - /Champion JUST SO SWEET GRYFFNDOR PKR.III-59036, UKU 0004265 . 13.06.2007 . . ANTS IN HIS PANTS DU MOULIN DE MAC GREGOR LOF 3 W.H.W48754/6276 . UP'TO'DATE DU MOULIN DE MAC GREGOR PKR.III-49705, . FCI 345 / JACK RASSEL TERRIER /MALE -/INTERMEDIA EHANYI-BABAI REDKAYA SHTUCHKA U 345-000010, UKU.0005239 . 10.01.08, WHITE&BROWN .., . ELL-ELLS FIRST EDITION, S51485/2003, PKR.III-49707, JOZWIAK-DROZD A. . YHENJYTY ELOINE ELENA, ER16028/05, BCU 345-000001, TURKEVICH N.V. FCI 86 / YORKSHIRE TERRIER /MALE /Junior . 28.09.08, STD ., . . 205. TINI TSULIP . 17.06.08, STD .., . , . - -, . 206. RKF. 2373953 . 8.07.08, STD .., . CAMPARIS MOVIMAN . , . /MALE -/INTERMEDIA 207. ULAF RICH HOUSE RKF.2181203, UKU.0021650 . 25.01.08, STD .., . TAKE-CARE DOMIANE DE MONDERLAY, RKF.1467037 . MOJA MECHTA OVATIO, RKF.1597771, .. /MALE - /Open 208. NEMO OF BLUE MONLINHT UKU. 0002350 . 24.10.05, STD .., .APARHANTI VOJNITS HERMESZ .MENI ZASIR GWENDOLINE, SZOMBALHNE U. M. 209. GRAND-GREMMY CEER XX VEK UA.UKU 004116/07 .31.03.06,STD .., .DIAMOND MARKS .YASNAYA ZVEZDOCHKA, . /MALE -- /Champion 210. DNIPRO-TALISMAN CEZARION SUPER- SUPER UKU-R- 002371/05 .16.12.03, STD .., . MOSKOVSKIY TALISMAN DECORATION, RKF-1163591 .DNIPRO-TALISMAN BRAVO BEATRICHE,UA- UKU-001701/00, . 211. MAESTA DREAMS ARE REAL RKF.2046794, UKU. 0017313 . 14.03.07, STD ., . CH RUS ZVEZDNYI DEBJUT SILVER RAIN, RKF 1784288 . CH RUS BOGEMA PLESANT, RKF 1688443, . FCI 169 / FOX TERRIER WIRE /MALE - /VETERAN 212. RKF 362873 . 22.02.00, TRI .., . , RKF 0000880 . , RKF 0000906, . /FEMALE /BABY 213. .25,12,08 , . . /FEMALE /Junior 214.KONIGSTERN NATY ZEUKSIPPA UKU.R.0001758 . 21.02.08, TRI OSTAPCHUK S.B., RIVNE . KONIGSTERN NATY OPIUM, UA.UKU.007062/06 . KONIGSTERN NATY FREYA, UKU.R.000434/04, SUPROVICH N.V. /FEMALE - /Open 215. UKU.003392/07 . 25.02.06, TRI .., . -, RKF1636397 . , RKF 1613004, . /FEMALE - /Champion 217. UKU.R.000299/07 . 29.04.06, TRI .., . AS-VEF AYAN, UKU.004380/02 . , UKU.R.000203/05, .. FCI 169 / FOX TERRIER /MALE - /Open 218.GLANCARLO DE LA ROSA UKU.94870 . 13.06.06., TRI , . . . MANUELA WEIB FCI 169 / SCOTTISH TERRIER /MALE /Junior 219.OLE LUKOJE LONG LIFE . 09.08.08, BLC .., . . . /MALE -/INTERMEDIA 220.AVDEY STOZHARY UKU.R. 0000200 .24.06.07, BLC .., .SKAILANS PERFECTION GOLD AGAIN, RKF 1535307/UKU 00544905 .SINYERA LILU UKU.R/000915/07,. .. 223.PINK UKU.0007816 . 22.06.07, BLC NAVROTSKAYA O.P., VINNITSA . ANIMO JUSTA VIKTORIA, UA.UKU.004109/04 . HAPPY SHORTLEGS IMPRESSION GLORY, UA.UKU.004692/05, BACHINSKIY N.T. 224.PLAJ & K JASTIN 16044/000512 . 26.07.07, BREENDLE .., - . MARCELLO DECO DELLA QUATROCENTO, UCHM 11068 . PANDORA VAL ALEKS, UA.UKU.005614, . /MALE - /Open 225.TAFANTIS LEMBERG UA.UKU.009815/07 . 20.12.06, BLC .., ² . MARISS EXPERT, RKF 1805625 . TAFANTIS ELEKTRA, UA.UKU.002056/06, .. 226. E . 26.06.07, BLC .. . . /FEMALE /Junior 227. ORIGINAL GIRL LONG LIFE .. . 09.08.08, BLC ., . . . . 228. PRIMA DONNA VAL ALEX UKU.0015915 . 29.02.08, .., ² . ARABELLAS VOODOO, RKF 1937694 . SANTA-MONIKA VAL ALEX, UKU.005350/06, .. FCI 7 / AIREDALTERRIER /FEMALE- /BABY 229. EST ETIAM HARMONIA .. . 05.01.09 ., . . . , . /FEMALE -/INTERMEDIA 230.BUXI CMKU/AT/4534/07 . 20.08.07, SHK LUCIE DRABOVA . DAN TERNO, CMKU/AT/3832/99/03 . INARA VON DER SCHWARZEN KUHIE, CMKU/AT/4163/03/03/07 JIRI SAMEC. /FEMALE - /Open 231.EST ETIAM ESSENTIA UA.UKU.002697/07 . 13.05.06, SHK .., - . NUTZEN DELIGHT OF THE NIGHT, UA.UKU.001043/00 . EST ETIAM ARMA AMORE, UA.UKU.004371/02, .. /FEMALE - /Champion 232. ZABAVA DLYA ETIAM GUARDS OF VELES UKU.0005700 . 17.08.07 ., . EST ETIAM ANNO DOMENI . TERRIER BAND CYTHEREA, . /FEMALE /BABY 233. NIKOL .. 003178, . 29.12.08, STD .., .- - . , .. 234. RIK-TAKI .. 04140408 . 25.12.08, STD .., ., . . ., PRISTUPA M.A. /FEMALE /Junior 235. . 7.03.08, STD .., . . . , .. 236.ZHANNETTA EDLSTARBLAGORODNAYA ZVEZDA UKUU.0015146 . 09.04.2005, STD MATUSOVSKAYA T., LUTSK . FREEDDE ORO SPLEDID DOGIES PARADISE, UA.UKU.004365/06 . HELY, UA.UKU.010101/07, VLASENKO N. 237.TASMANIA STAR GOLDEN QUEEN UKU.0006503 . 01.01.08, STD .., ., . . DNIPRO-TALISMAN CEZARION SUPER-SUPER .NEXTBABY NORIA NOP-T=EFFECT, .. 238. KURTS ANELE . 23.06.08, STD .., . ., .. /FEMALE -/INTERMEDIA 239.TAFINA PALLADA GOLDEN QUEEN UKU. 0006505 . 01.01.08, STD TSUPRUK N.A., RIVNE . DNIPRO-TALISMAN CEZARION SUPER-SUPER, UA.UKU.002371/05 . NEXT BABY NOKIA TOP-EFFECT, UA.UKU.000928/05, SISTUK L.B. 240.INKA DEKAMERON METRYKA 9761/IX . 04.06.08, STD KOVERKO I., . FANTASTY STAR APAGE, PKR.III - 53290 . NESKA DEKAMERON, NARBUNTOWICZ B. 241.FIGA DEKAMERON PKR.III-61599/UKU.0014193 . 28.02.08, STD KOVERKO I., . FANASTY STAR APAGE, PKR.III-53290 . SISI PALIO, PKR.III-50506, NARBUNTOWICZ B. 242.FIFOCHKA UKU-R, 0001400 .08.07.07, STD .., . . /FEMALE - /Open 243.EVA-NAOMI UKU.0003753 . 27.05.07, STD KOVAL E.N., LUTSK . LUNX-ANGIL-BRILLIANT PRESTIGE ELEGANT . LAURA, YANENKO D.G. 244.BRAWURKA AMBER TREE PKR.III-61598/UKU.0014195 . 26.08.07, STD KOVERKO I., . FANTASNTY STAR APAGE, PKR.III-53290 . MEGI ORADEA, PKR.III- 52434, CHOMIK B. 245.DNIPRO-TALISMAN CNOU-RHAU UA.UKU.005600/07 . 17.11.06, STD .., . . GLAMUR-COUTURE CALIBRE, SPY.UKU.002520/06 . DNIPRO- TALISMAN SUNNI LUIZA, UKU. 001213/05, . 246. UA.UKU.005313/07 . 0.08.06, STD .., . ROSAL FTISLILUSY . , .. 4-. FCI 148 . /MALE - / PUPPY 247.BERHOF BARBADOS . 12.09.08, SHK .., ., . . . .. /MALE - / JUNIOR 248. TAKSAGALAKTIK EUROPA UKU.0021703 . 23.05.08, - ., . GOLDEN DAKHAUND A BRAU DURSO, FKF.1944682 . GOLDEN DAKHAUND ELEGIA, FKF.1769613, /MALE - / INTERMEDIA 249.OHOTNICHYI AZART BRUS LI RKF.W1283018 . 02.01.08, - .., . RIVAL HOMAGIUM . OHOTNICHYI AZART FILICIA , /MALE - / CHEMPION 250.DELBURG HAN UA.UKU.011552/07 . 07.12.2006, RED .., . KANTRI PARKS GAMILCAR . DELBURG GRAZYNA, .. /MALE - / VETERAN 251.ADMIRAL OF LADY JOAN LOS.H.0885417, UKU.004278/01 . 21.03.01 -, . ROYAL OF LADY JOAN .PEARL OF LADY JOAN, HOLTAPPES J.-A.

: C/DELBURG TEMPERA UA.UKU.011120/07 ., RED ., . JAVEL-DYUBUA . DELBYRG JADVGA, .. FCI 148 . 252. VIVAT GAMI GAY RKF.2146513, UKU.0011018 . 23.10.07, RED .., . ARGENT TOBIAS . MUZA, .. FCI 148 . /MALE- / OPEN 253. UKU.002768/03 . 20.02.03, BOA .. . ILAMBO VON DER FERDINANDSBURG, UKU.002692/03 . .UKU.001730/01, .. C/FEMALE - / PUPPY 254. . 07.11.08 . . ., . FCI 148 / /MALE- / BABY) 255. . 08.01.09, RED ., . .,- /MALE- / INTERMEDIA 256.DELBURG JURIS UKU.0020877 . 15.04.07, RED .., . LISEGO NOSA SHOKOLADNY BLUES . DELBURG REGATA, .. /MALE- / CHEMPION 257.DELBURG REGATTA UA.UKU. 001022/07 . 16.11.05 .., . BRAZILSKIY KOFE IZ TAKSOMANII . DELBYRG GRAZYNA, .. 5-. , FCI 255.F/ AKITA /MALE- / INTERMEDIA 258.ROBIN HOOD ETRURIA POLONIA UKU.001424 . 19.02.08 ., . REDWITCH THE BEST GOES ON . SASQUEHANNA REIGI FCI 243. /ALASKAN MALAMUTE C/FEMALE- / INTERMEDIA 259. UKU.002309R . 21.10.07, BLC .., . . . SV, . FCI 306. ZAPADNO-SIBIRSKAIA LAIKA /MALE - / WORKING CLASSED FROM 260. 2136 . 30.01.06, .., . , 306/001422 . , 081-0-00/21-7, .. FCI 212. /SAMOYED C/FEMALE - / OPEN 261.UKRASHENIE DEI OCHAROVANIE DOMA ROMANOVY UA.UKU. 009983/07 . 18.05.07, WHT .,- . BALU, UKU.001589/05 . DEYA KOROLEVA SNOV ZIRKA ANTARES, UA.UKU.003512/04, ROMANOVY N&YU FCI 270. C / SIBERIAN HUSKY /MALE - / BABY) 262. CROM KING NORD . 14.12.08, - .., . . SILVERY WOLF FORYUNATUS . C/FEMALE - / PUPPY 263. WILD LOOK OF AVALANSHE COR A 2809-09 . 22.09.08, SILVER BUZATU B., KIEV . SOLO UNO OF WOLF POINT . QUEEN OF HEARTS YUKON TANANA, EVTUSHENKO V. C/FEMALE - / JUNIOR 264.YANOLA UKU.0012656 . 28.07.08, RED .., . . IDEN . KLEOPATRA, .. /MALE- / OPEN 265.EREMEY UA.UKU.010897/07 . 09.04.07, RED-SBL .., . SASQUEHANNA ROSS, UKU.006867/06 . SASQUEHANNA SYBERIA , UKU.007146/05, .. C/FEMALE / BABY) 266.GARNEL BORA NORD .. . 14.12.08, - .., . . .. C/FEMALE / PUPPY 267. C/FEMALE WILD LOOK OF AVALANSHE COR A 2809-09 . 22.09.08, SILVER BUZATU B., KIEV . SOLO UNO OF WOLF POINT . QUEEN OF HEARTS YUKON TANANA, EVTUSHENKO V. C/FEMALE / JUNIOR 268. YANOLA UKU.0012656 .28.07.08, RED . IDEN , . KLEOPATRA, C/FEMALE - / INTERMEDIA 269. DEBORA UA.UKU.010892/07 . 08.04.07, BLC-WHT RUDNIK E.P., DMITROVKA . SASQUEHANNA ROSS, UKU.006867/06 . EREMITEN-GOLD ANZI, UKU.002837/03, .. C/FEMALE - / INTERMEDIA 270. . 16.11.07, - .., . . SILVERY WOLF FORTUNATUS . C/FEMALE - / OPEN 271. MAYYA UKU.R.0002362 . 09.04.07, RED & SABLE .., . . SASQUEHANNA ROSS, UKU.006867/06 . EREMITEN-GOLD ANZI, UKU.002837/03, .. C/FEMALE - / OPEN 272. LITTLE MISS OF GOLDEN NICOL UKU.003520/07 . 28.10.06, RED & WHT DRIGA N.V., VINITZA . TALK OF THE TOWN OF WOLF POINT, PK 02569/03 . BLAZING STARR OF SIBERIAN LADY, PK 00581/01, NIKOLINA DAVIDOVSKA. FCI 248. / PHARAON HOUND /MALE- / BABY) 273. ANTEFAS TUTANKHAMUN . 31.12.08, . ., . ANTEFAS PHARAOH, S50573/02 . ANTEFAS QILOLAH, S20215/04, LUNDQVIST MONICA & LUNDQVIST HEMSTROM ANNICA. C/FEMALE / CHEMPION 274. REEDLY ROAD BELLS EXTRA SPECIAL UKU.002690/07 . 27.03.06, ., . FARAO ANUBIS KAHIRO, S50320/00 . POZHAR V KREMLE BANKH-TA KEMT HEBETKHET, RKF 0000009, . FCI 205. /HOW HOW /MALE- / JUNIOR 275. BRABUS . 20.03.08, ., . ., .. /MALE- / INTERMEDIA 276. BOY CHERNY BOOMER RKF.2111980, UKU.0004034 . 11.07.07, BLC .., . NOCYNOY DOZOR BIFROS, RKF.1817238 . GLORIA DEY, RKF.1716799, . /MALE- / OPEN 277. . 31.10.07, RED .., . ., . /MALE- / CHEMPION 278. LEON LERUA LINJ TAO UA.UKU.006078/03 . 1.10.03, RED ., .TIN PAN ALLEY ALL THAT JAZZ, SRL.CHW.000211 .BEATA ZAMOK IZ DOZHOYA, UA.UKU.08136, ., C/FEMALE / PUPPY 279. TIN PAN ALLEY ELEKTRA CUTE FOR LINJTAO . 5.11.08, RED ., . TIN PAN ALLEY AH THAT JASZ. SLR CNW.000211 . BORTE-CHINOBLISS FOR TINPANALLEY,SLR.CHW.000252, ZUPANC G C/FEMALE / JUNIOR 280. HEY SHI-KOU MORLING STAR RKF.2334023 . 01.07.08 .., . RUS CHOWLAND TAURUS DARK BLUE TALISMAN, RKF.1787963 . GLORIA DEY, RKF.1716799, . FCI 97. / KLEIN/ MINIATURE SPITZ C/FEMALE / PUPPY 281. CENTURION OFF GOLDEN QUEEN . 2.10.08, .. .., .ORLIK Z NIEDZWIEJ CAWRY, PKR.R. 14114, UKU.011686/07 . WHITE QUEE KAPRIZ, UA.UKU.R.000794/07,SISTUK L.B. FCI 97. (. )/ SPITZ/TOY/ POMERANIAN /MALE- / JUNIOR 282. .. . 22.03.08, RED ., . , UKU.001541/07 . , UKU.011258/07, C/FEMALE / PUPPY 283. . 03.10.08, RED .., . . . C/FEMALE / JUNIOR 284. UKU.0021965 . 22.03.08, RED ., . , UKU.001541/07 . , UKU.011258/07, . C/FEMALE / JUNIOR 285. UARDA GOLDEN QUEEN UKU.0011481 . 23.04.08, RED MUSTAFAEV D. YU., VINNITSA . ORLIK Z NIEDZWIEDZIEJ GAVRY, UKU.011686/07 . FELIKA, UA.UKU.011775/07, SISTUK L.B. C/FEMALE / OPEN 286. HOUP BREED LUCKY SMILE LILI MOTYLEK RKF 2140569 . 20.06.07, ORANGE . . FAN FAN TULPAN IZ KASKADA GREZ . SONG ARMANI ALALKA, . C/FEMALE / OPEN 287. ARZENLAND EMILLY QUKK KISS UKU.0021167 . 11.10.07, RED ., ., . . ARZENLAND ROYAL POMP, RKF 1936436 . PUSHISTOE OBLAKO ARISHA, RKF 1174324, . C/FEMALE / INTERMEDIA 288. LORD MERRY HORSE FROM MADAM SVETLANA . 24.12.07, ORANGE ., . . JAN-SHARS KING OF THE COWBOYS . BEAUTY LITTLE BELL FROM MADAM SVETLANA, . 6-. FCI 163. -/ BASSET HOUND C/FEMALE / BABY) 281. - . 22.01.09, TRI .., . - . -, .. 282. C/FEMALE / PUPPY ARIZONA DREAMOF MUSHURUSH C/FEMALE . 4.07.08, TRI .., . . FCI 161. /BEAGLE 283. C/FEMALE / JUNIOR GUCCI EXTRIM BEE UKU.0005478 . 08.03.08, TRI SOTNIKOVA T.M., . ELDORADO CATULUS . LADBIRD Z KRAINY SZCZESCIA, HORISHKO E.V. C/FEMALE / CHEMPION 284. VENI VIDI VICI EXTRIM BE UKU.0006023 . 25.04.07, TRI HORISHKO E.V., NOVOVOLYNSK . SHELAFT BILLY WHIZZ OF DIALYNNE, PKR. VI-5389 . ARKADA BI GURU, PKR. VI-5389, UKU.004266/04, HORISHKO E.V. FCI 153./ DALMANTIN /MALE- / JUNIOR 285. PERDITAS ROUNDABOUT UKU.0015754 . 20.03.08, - ., . DALMINGS HOCUS-POCUS . PERDITAS DOTTY DESIGN, .. /MALE- / CHEMPION 286. DALMINO AMULETTI SPECIALLY FOR ME UKU.002772/07 . 16.05.06, ., . ZABAVAN UZENII FIN 30470/03 . ALPHADIRATO CATCH ME EST-00225/03, JULIA GRUBA 287. C/FEMALE / OPEN BALTIKA CHOCOLATE VOLSHEBNY MIR UA.UKU.011027/07 . 14.03.07, WBR RADOMAN E.N., KUZNECOVSK . EXLIBRIS CANES GUIDING LIGHT, UKU.005904/03 . AMALIYA, UA.UKU.001531/05, KURGANOVICH L.G. FCI 153. / RHODESIAN RIGEBACK /MALE- / CHEMPION 288. RKF.2015235 . 3.02.07 .. . TRENDSETTER MARIADAD SIMBA . ASKONA, FCI 217. /BAYR.GEBIRGSSCHWEISSHUND 28. 89 VUKS Z KLANU POSOKOWCOW PKR.VI-11766 . 11.05.2007. ANDRIS ERGLIS . BLEK Z ROZNOVSKYCH PASEK . SAKE Z KLANU POSOKOWCOW 6-. FCI 99. / WEIMARANER /MALE- / CHEMPION 290. SHVEPS IZ DREMUCHEGO LESA UKU.0002476 . 13.03.07, SILVER ., . GEORGGE W.BUSH IMPERIU STAR . ATILLA ZE SKAREZU FCI 57. ///ROVIDSZORU MAGIYAR VIZSLA /MALE - / OPEN 291. BARTOSH KIEVSKIE KASHTANY UA.UKU.01126/07 . 15.10.06, REE BUTENKO O.I., . BATOR SZECSKORETI, SPKP.1651 . ALIMA ANET PEPPITO, UA.UKU.001061/03, BUTENKO O.I. C/FEMALE / JUNIOR 292. MALOMKOZI SARAH . 20.06.08, REE . ., .HOOKSIDE CINKOS, MET.4557/H/06 .MALOMKOZI PANKA, MET.2381/04, NAGY I. C/FEMALE / INTERMEDIA 293. SOPHIE OF SKYROCKET UKU.0007818 . 04.10.07, RED ., . VISNYEI-VADASZ PENGO, MET.65/02 . MAYFLOWER OF SHYROCKER, MET., VARGA N. C/FEMALE / OPEN 294. UKU.0001606 . 07.07.07,RED .. . VAD AQVAR TOREK . YTRCEG HALMI PANDA BOQLARKA, FCI . /MALE - / JUNIOR 295.YARD . 3.05.08, - .,, . . . FCI . /MALE- / INTERMEDIA 296. OHOTNICHYI AZART BRUS LI RKF 2183018 . 02.01.08, MERLE & TAN MORAVSKAYA I.V., KIEV . RIVAL HOMAGIUM RKF 2006159 . OHOTNICHYI AZART FILICIA, RKF 1691137 BOCHAROV S. 6-. FCI FCI 167. -/AMERICAN COCER /MALE - / JUNIOR 297. . 30.06.08, PAL ., - . SIAMM VAIVALA ICE . BLONDI SOKROVISCHE SKIFOV, . /MALE- / INTERMEDIA 298.OZHEN SOKROVISCHE SKIFOV UKU.0010185 . 03.08.07, SHK .., .. . BRILLIANT SOKROVISCHE SKIFOV, UKU. 002590/03 . YAMITA OT PERSY , UA.UKU.003474/03, .. /MALE - / OPEN 299. UKU.R.000999/06 . 19.10.05, PLE .., . LOOK LIKE DADDY . , .. C/FEMALE / INTERMEDIA 300. BATERFLY LIGT- BREEZE UKU.0006152 . 30.10.07, WHITE-BLACK HYDUK A.V., RIVNE . CHERY-WINTER.UKU.0044428/03 . SETTY SHARM.UKU.5542/03, .. C/FEMALE / JUNIOR 301. MADELINE MARSEILLES BUTTERFLY UKU. 0007746 . 20.03.08, PAL .., - . HELLADA HILLS FORMULA ONE, RKF.1091638 . DRAGOTSENNAYA ROSSIP SOKROVISHE SKIFOV, UA.UKU. 001864/06, .. FCI 308. - C/FEMALE / OPEN 301. UKU.R.001024/05 . 07.08.05, REE .., . LUIDERSON KIPLING WORLD LOVE . , .. FCI 111. /MALE - / PUPPY 302. .30.09.08, BLC . . /MALE - / JUNIOR 303. RATE CHOICE LONG LIFE UKU 0006083 .14.01.08, GLD PILIPCHENKO L., . ALMAZ LOVG LIFE . SANSIBILITI SEE YOU AGAIN, FROLOVA N. /MALE - / JUNIOR 304.ANRIT DALY BCY 111-000529 . 26.06.08, GLD KOROVAYCHUK A., . D.J.FOR PITER EVIDOG . ALMA, JAKOVITSKAJA A. /MALE- / INTERMEDIA 305.TRAMIN PAUSE FOR APPLAUSE UKU.0010539 . 03.09.2007,GLD .., .ERINDERRY LOCHLAINN, KC AE05109509, FIN39537/05 .TEQUILA SUNRIZE OLIGARCHIA, PRK.VIII-15893/UKU.007769/05, .. /MALE- / INTERMEDIA 306. ARAMIS GOLD NORI UKU.0005415 . 18.06.07., BUFF .., . TRAMIN WINNIE-THE-POOH, UA.UKU.006999/05 . NORITA, UKU.000218/05, .. /MALE- / INTERMEDIA 307. KONA STORM DE RIA VELA LOE1788693/UKU.0016264 . 15.02.08,GLD KUDRZHYNSKA K., .RITZILYN RICK OSKAY . DOLCE CANDY DE RIA VELA, LOPEZ A., SPAIN. /MALE - / OPEN 309. KANRIT DALI KONJAK MARTEL UKU.010909/07 . 22.06.06., .., - . TRAMIN CHOICE OF GODS, UA.UKU.000225/04 . STENVEYZ SHE LOVES KANRIT DALI, BCU 111-000130, . /MALE - / OPEN 310. EDISON BIL RIK UKU.0001598 . 10.04.07., GLD ., . ARNY, UA.UKU.000198/02 . YUVENTA, UKU.006625/05, .. /MALE - / WORKING CLASSED FROM 311. UKU.002981/07 . 03.07.06., .., . VESSEL GOLDEN DIK KOR, UA.UKU.002910/02 . TRAMIN BRAVO FIONA, UKU.002338/05, .. /MALE - / CHEMPION 312. 111-000028 . 12.04.02, .., . IZMAIL PASHA, RKF 1116861 . LUNNAJA RADUGA BIANCA BCU 111-0000003, RKF 0000414 308. SANSIBILITI SOLO SUERTE UKU.002225/06 /MALE - / CHEMPION . 17.05.05., GOLD ., . . C/FEMALE / BABY 313. C/FEMALE BARBARA .. 023639 . 13.01.09, GLD .., . () . PAULA DNEPROVSKI, .. C/FEMALE / BABY 314. .. 01991302 .15.01.09, GLD .., . . , . C/FEMALE / PUPPY 314. GLEDIS FEYA FROM ROTE VILLA . 06.10.08., .., - . . C/FEMALE / INTERMEDIA 315. WOODRAYS BONA DEA BY TRAMIN UKU000.7703 31.07.2008 .28.03.2007,GLD E. USHAN, .GRACEWOOD ILLUSION, KCR AF 01803304 FIN22042/06 . TRAMIN WATERFALL OF MUSIC, UKU 001413/05 RKF 1696008, A. DAVYDOV. C/FEMALE / OPEN 316. ABIGAL UKU.000954 . 10.01.07., GLD .., . TRAMIN ART ICE, UA.UKU.0003420/03 . MASYANYA, UKU.002728/05, .. C/FEMALE / OPEN 317. UKU.006640/05 . 04.03.05., GLD .., . , UA.UKU.000602/01 . , UKU.002850/03, .. C/FEMALE / CHEMPION 318. GLORIA BEST BCU 111-000193 . 21.08.05., GLD KAZMAR M., MINSK . SANSIBILITI SENDHILL, RKF 1508633 . TIGRESS, BCU 111-000052, GONEHAROVA O. C/FEMALE / CHEMPION 319.TRAMIN TAHANDA UA.UKU.007966/07 . 15.03.07., GLD ., . MOONDUST MASTERPIECE, NHSB 2487352 . TRAMIN APPLE JUICE, UA.UKU.003426/03, . /MALE - / BABY 320. .. . 01.01.09, BLC .. . STENVEYZ POINT OF VIEW . , .. /MALE - / JUNIOR 321.SAFAKS .. 73440 . 31.12.08, PLE ., . BIGGAS NAIME GAIKE, UKU.0076434/05 . NIKOLETT COLOR SAYT, UKU.005661/05, .. /MALE - / JUNIOR 322.AKKORD MEMSUNSHINE UKU.0009993 . 29.03.08, FAWN .., . KONAN DO SOL DARENA, LOP345183/UKU.002372/06 . MADAM MLERCHNY PUT. UA.UKU.005521/06, .. /MALE - / JUNIOR 323.ZORRO . 27.08.08., PAL .., . . /MALE - / JUNIOR 324. . 15.07.08., PAL .., . . , /MALE - / JUNIOR 325. . 31.12.07. .. . . /MALE - / JUNIOR 326.VELDI .. . 15.07.08, PLE .., . . , . /MALE - / JUNIOR 327.AZART UKU.0006182 . 29.03.08, BUFF .., . KONAN DO SOL DARENA, LOP345183/UKU.002372/06 . MADAM MLERCHNY PUT. UA.UKU.005521/06, .. /MALE - / JUNIOR 328. .. . 14.05.08, BLC .., . . , .. /MALE- / INTERMEDIA 329.DENDY SMART HUNTERS HONOR UKU.0000986 . 18.07.07,BRW LUZAN A.P., . STENVEYZ POLAR STOORM, RKF 123232/UKU.004333/03 .AFRODITA SKY DREAM, UA.UKU. 000163/06, BELIK A.I. /MALE- / INTERMEDIA 330. FANCYS CHILD CHILD UKU.000615 . 26.11.07, BLC .., . BIGGAS NAME GAME . HKISA HARDI HEART, . /MALE - / OPEN 331. UKU.008037/07 . 28.11.06, PLE .., . . , .. /MALE - / OPEN 332. UKU. 001626/07 . 06.09.06, PLE .., . , UA.UKU.001882/01 . , UKU. 005113/02, .. /MALE - / OPEN 333.BENDZHAMIN MERRY TAIL UA. UKU.000226/05 . 30.03.04, PLIN .., . GOODQUITES NARY AFRAID, UKU.000356/01 . VLASTA ,UA.UKU.003203/01, .. /MALE - / WORKING CLASSED FROM 334.AKKORD MEMSUNSHINE UKU.0009993 . 29.03.08, FAWN .., . KONAN DO SOL DARENA, LOP345183/UKU.002372/06 . MADAM MLERCHNY PUT. UA.UKU.005521/06, .. /MALE - / CHEMPION 335.MICONTI MIDNIGHT TANGO UKU.0011341 . 29.10.07,YELLOV .., . ASTON DE LETANG BALANCET LOF 173904/20851 . TAWASTWAYS HIDEN SEEK ,RKF 1274005, . 336.C/FEMALE / BABY SABRINA . 22.01.09., PLE .., . . , ϒ .. ROYAL RUMON OF BLACK &CHOKOLATE .. . 01.01.09, BLC .., . TADDY COLOR SAYT . EMMI COLOR SAYT, .. C/FEMALE / PUPPY 337.NIGHT SINGLE CINEMA STAR .. . 21.11.08,BLC .., . . .. C/FEMALE / JUNIOR 338. ODESSA SMILE OF FORTUNE UKU.0012461 . 10.07.08, BLC .., . TRAVIS COLOUR SAYT, UA.UKU.000924/05 . SANTA ANGELS SMILE, UA.UKU.005958/05, .. C/FEMALE / JUNIOR 339. BEYTIS KOLOR SAYT .. . 26.07.08, PLE .., . . C/FEMALE / JUNIOR 340.NIAGARA HIT SEZONA UKU.0005531 . 22.01.08, BLC TYMOSCHUK A.Y., . ARNOLD, RKF.1828961/UKU.004426/06 . AURIKA IMOERIA DI KANI,TYMOSHUK A.G. C/FEMALE / JUNIOR 341. .. . 22.06.08, BLC .., . . C/FEMALE / INTERMEDIA 342.BAKARA VARVAFI UKU.0006433 . 11.02.2008, FAWN . ., . CH STENVEYZ POINT OF VIEW, UKU 007033/05 . AFINA SANTER DOG, UKU.004155/05, .. C/FEMALE / INTERMEDIA 343.LAUMA COLOR SAYT UKU. 17.06.2007 . 17.06.07, PLE .., , . . DIGGAS NAME GAME . BAFFI SAIT, .. C/FEMALE / INTERMEDIA 344.CHTSSI .. . 18.04.08., BLC .., . . . C/FEMALE / INTERMEDIA

: 345.TEFFANI DREAM APPERANCE UKU.0001602 . 19.03.07., PLE .., . TURBO JET OD HIMALAJSKEHO CEDRU, RKF 1756411 . KELLY UA.UKU.005436/03, . C/FEMALE / OPEN 346. UKU.001233/07 . 16.03.06, PLE .., . . , .. C/FEMALE / OPEN 347.ORNELLA MORSKAYA MECHTA UKU.0009944 . 28.04.07,BRW .., .DAVID, UA.UKU.003314/03 .EVETTI,UA.UKU.001145/05, . C/FEMALE / OPEN 348. UKU.011309/07 . 04.01.07, BLC .., . , . . STENVEYS RED OCTOBER, RKF.1239511/UKU.000575/07 . , UKU. 001324/03, .. C/FEMALE / OPEN 349. UKU.000445/07 . 01.04.06., BLC .., . . ASTENA IMPERIA, .. C/FEMALE / CHEMPION 350.SALLI VESELAJA OHOTA UA.UKU.006585/07 . 02.11.06., BLC , . VILAND ANTURIUM KHRUSTALNYJ, UA.UKU.001960/06 . ASTENA IMPERIA 9-. FCI 215. / BICHON A POIL FRISE /MALE-/Junior 351.ORLANDO YANITAS BEAUTY . 15.08.08,WHT ., . . . .. /FEMALE /Open 352.JASMIN LA BELLE LAGNEAU BLANC UKU.R.0002342 . 14.05.07, WTH LAPTEVA E.V., . USKY DES BLES DOR CHARTRAINS . ALISA, MALOVITS V.N. FCI 80 / GRIFON BRUXELLOIS /MALE-/Junior 353. . 24.04.08., RED .. . CHANAS DOGGE DOGGELITO, RKF 1788233 . ROTER ERMELL GRENTA GRIN, RKF 1690475. /MALE /Open 354.ALEX SANNY BUT UA.UKU.000323/07 . 08.06.06., RED ., . AVE CONCORD JOCER, UKU.002511/05 . KOKETKA IZ GUSARSKOI BALLADY, UKU.002060/06, .. /FEMALE /Open 355. UKU.001630/07 . 08.06.06., RE .., . AVE CONCORD JOCER, UKU.002511/05 . KOKETKA IZ GUSARSKOI BALLADY, UKU.002060/06, .. FCI 288 / CHINESE CRESTED DOG /MALE /Open 356.ARAMIS MONCHER PETIT UA.UKU.010921/07 . 05.04.07., TRI .., . QUARTERBACKS OFFENSIVEATTACK VON SHINBASH, UKU.006086/06 . LYANA BUGGY NIGHTS, UKU.000819/06, . 357.BI-LAV PLUS KARDINAL UKU.0007847 . 14.03.07., - ., . VIVAT SUNRAIZ CHARMING BOY, RKF 1718966 . SASQUEHANNA PRIMAVERA, UCHM 012847, . 358.VELIKOLEPNAYA SONYA VOSTOCHNAYA SKAZKA UKU.0013175 . 04.08.08., RED & WHITE ., - . DIOR GODS BLESSING, UKU.001084/07 . SINTI VOSTOCHNAYA SKAZKA, UKU.005607/06, . 359.FANTASTIC KASHMIR RIGMA . 23.05.08., BEIGE .., . . 360.- . 28.06.08., - . . . .. /FEMALE /Open 361.ANITA VOSTOCHNAYA SKASKA UKU.0006881 . 31.01.07., WHITE PERRI A.N. . FIL GODS DLESSING, UKU.004243/04 . LILU LORETA, UA.UKU.00016905, .. 362.YANETTA LUNAR SONATA UKU.0001718 . 21.01.07., WCR .. . LI-JOLA RUBENS ROUBER ZLAT, UKU.004031/06 . BRITISH GLORI YELP OF BON-BON, UKU.004338/03, .. 363.BI-LAV PLUS KLEOPATRA UKU.008944/07 . 14.03.07., TRI MATUSOVSKAYA T. LUTSK . VIVAT SUNRAIZ CHARMING, RKF 178966 . SASQUEHANNA PRIMAVERA RKA.IX-46407, LAVROVA L. FCI 253. / PUG /MALE-/Junior 364.TZEVETIK .. 043A622208 . 13.07.08, PAL ..,- . . /MALE /INTERMEDIA 365.ZOLOTAYA UNTSIYA UKU.000774 . 14.06.07, BEIGE DISHKANT.G.M, . KLOPSISKI VOPSIKI FREDERIK SEDZHAN LAERT, RKF.1515943 . DORIANNA MARIKA MARITSA, RKF.1612951, DISHKANT.G.M /MALE /Open 366.ZEMA UA.UKU.001323/7 . 3.05.2006, APR , . ASIS-DOG ALEX .EMMA SHER, . /FEMALE -/Junior 367. UKU.0011697 . 13.07.08, FAWN .., . MAKSDEN LUKA PREMUDRIY, RKF. 1883808, UKU.000383/07 . ZHOZEFINA, UKU. 005523/06, .. 368.IRAIDA UKU.0021370 . 19.08.08, BEIGE NIKITYUK Z.V., . ANTARES STIL VELMOND SHERVUD, RKF.1666484, UKU.000031/07 . YULIA MADLENA FORESTIE, UA.UKU.0011447, TERESHENKO E.V. /FEMALE /INTERMEDIA 369.DIANA TAVRICHESKAYA SUN MODERN UKU.0008710 . 30.06.2007, FAWN , . NIKITA IZ DOMA SIMBY . TRIXI, . 370. UKU.0009635 . 22.08.07, BEIGE ., . BIG BOSS DE MACRY-SALA . VASILISA, ASTASHONOK D. /FEMALE /Open 371.BONI-LY UKU.0008300 . 19.08.07, BEIGE .., . KARDINAL, UA.UKU.001709/02 . BYUTTI MALYSHKA IZ ZMPERII LJUBVI, .. FCI 207. / PEKINGESE /MALE-/Junior 372.ZOLLI LA-GOR CHINES MAGIK . 30.03.08, PLE GORYACHKOVSKAYA L.V., LUTSK . . , GORYACHKOVSKAYA L.V. 373.APPOLON VOSTOCHNAYA MECHTA UKU.0007862 . 21.03.08, GREY RADCHENKO M., LUTSK . HAMMER, UKU.006298 . BOLSHOE CHUDO ZHEMANNITSA KRASAVITSA, UKU.0002747 RADCHENKO M. /MALE- /INTERMEDIA 374.POINTER DIANTES SANCHES UKU.0003436 . 24.08.07, BUFF GORYACHKOVSKAYA L.V., LUTSK . SYAO LUN IZ SOZVEZDIYA LAZUTKINOI, UKU.004748/06 . OGNENNYI LEV ORCHIDEA, UKU.000613/03, GONCHAR I.A. /MALE - /Open 375.NIKE MALENKIY MANDARIN UKU.0007393 . 04.07.07, PARTICOLOUR MELNICHUK N.V., LUTSK . CHEYZ DIANTES SANCHES, UA.UKU.006933/03 . ZHOZEFINA, UKU.003254/05, VASILEVA S.M. 376.MEYSON ALLIN I K UKU.0006137 . 11.03.07, CREAM LUKYANYUK L.V., LUTSK . CHINZANO IZ GORODA OLGI, UKU.004737/07 . SHARSI, UKU.007211/07, DERNOVAYA A.G. /FEMALE -/Junior 377. . , . . 378.AFRODITA VOSTOCHNAYA MECHTA UKU.0007866 . 21.03.08, BLC RADCHENKO M., LUTSK . HAMMER, UKU.0007866 . BOLSHOE CHUDO ZHEMANNITSA KRASAVITSA, UKU.0002747 RADCHENKO M. 379.BRIGHT BUTTERFLY .. . 03.06.08, CHINCHILLA .., . . .. 380. - .. . 20.06.08, BLC ʑ .., . . , MELNICHUK N.V. /FEMALE /INTERMEDIA 381.ORHIDEYA TSYN LUCKY LION UKU.0007998 . 27.07.07, SPOTTED VOLIK L.F., .ϒ, . . CHINZANO IZ GORODA OLGI, UKU.004737/07 . GULCHITAY TSYN LUCKY LION, UKU.004153/07, MELNICHUK N.V. /FEMALE /Open 382. STAR-DRAGON UKU.004593/05 . 01.09.04, PAL , . . , /FEMALE /Champion 383.BOLSHOE CHUDO ZHEMANNITSA KRASAVITSA UKU.002707/07 . 08.07.06, BLC RADCHENKO M., LUTSK . IKRUS HOBBY ZHUNIOR DREGON, RKF 1213126 . YASHMA VELMOZHNAYA PANY, RKF 1564662, KORUKINA I. FCI 352. / RUSSKIY TOY SMOOTHHAIRED /MALE- /INTERMEDIA 384.RUS KOMILLFO HUMMER RKF 2202698 .3.01.08, RED KACHURA N.M., .RUS KOMILLFO TSARO .RUS KOMILLFO IGOLOCHKA, USPENSKAYA S. /MALE - /Open 385.SHUMAHER S HRUSTALNOGO ZAMKA TRON UKU.R.0001640 . 04.07.07,BLACK-TAN KUZNETSOVA E., . DON PRETTY PIJON PEVID STAR .SHERY SHRUSTALNEGO ZAMKA TRON, . 386.TSAREVICH GNOM OT MARLEON DUSVIK UKU.R. 001030/07 . 17.04.05, RED SVIRIDUCR, . DIK KROSHKA PRINTS OT MARLEON DUSVIK, RKF. R.1499691 . ULYA MILAYA LEDI OTMARLEON, RKF.R.1491901 /FEMALE - /BABY 387.TESSA ot NAITINQIEL . 02.03.09, SHK .., . - , UKU.R.000020/02 . GOLDEN QUEEN, UKU.R.000139/05, . FCI 352. / RUSSKIY TOY LONGHAIRED /MALE- /INTERMEDIA 388. RKF 2141595,UKU.0007825 . 26.09.07, .., . . , .. /FEMALE /INTERMEDIA 389. UKU.0008290 . 2.10.07, .., . . , . /FEMALE. - /Open 390. . 22.01.07, .., . . , . FCI 101 / BOULEDOGUE FRANCAIS /MALE /BABY 391. DONATO ADAMANTE CAN DAUS ., - ., . VIKING DU FIAKRE DE MONTPARNASSE . DANIELA CAN DAUS, . /MALE-/Junior 392. TOKADO ACCOMPLI KISS ME KISS UKU.0020602 . 15.06.08, PAL ., . CENTIL DOR AVALONE, UKU.006025/06 . UNIKA, UKU.001146/07, . 393.BUMMER IZ DOMA SMIRNOVIH UKU. 0011451 . 28.03.08, FAWN ., . MARTIN FIREBALL LAY, UA.UKU.002831/06 . ONIRA, UA.UKU.003611/03, .. 394.GIGOLO SKY BULLY ROYAL CLUB SPKP 3136 . 10.05.08, TIG KOVBASISTAYA L., KIEV . VIKING DU FIACRE DE MONTPAMASSE . BONNIE BULLY ROYAL CLUB, KERESKENYIOVA RADKA. 395. I II . . . . /MALE /INTERMEDIA 396.SOLE MIA ANIMA MEA UKU.0003260 . 24.07.07, WHITE-TIG KOVBASISTAYA L., KIEV . PRINCE PUTINY . ISI PARIS, DIDUH E. /MALE /Open 397.ZON MIREKL ORIGINAL RKF.2153089 . 1.05.07, ., , . LEIBOLLS XTRA . ZON MIREKL PRETTY WOMAN, . 398. STAR RED UKU.0000981 . 24.03.07, RED . . GENRIS TONGLANDO, UKU.004470/00 . UNISONO STAR, UKU.002174/04 /MALE /Open 399. , 006025/06 .28.12.06, TIGR .., . CLEATUS . MISS MOLLI BRAUN, . /MALE /Champio400. ENDRY BIANKO ARGENTA UKU.R.0002570

: .12.09.06, FAWN .., . TRUSSARDI, UA.UKU.001104/05 . YASTRA, UKU.R.001027/05, .. /FEMALE.- /Junior 401. . 20.08.08,RED , . . /FEMALE /INTERMEDIA 402.SHERON UKU.0005722 .21.08.07, SPT ., . SOLEIL LEVANT, UA.UKU. 002081/06 .BIOGU DOR CHARLOTT, UKU.005745/03, .. /FEMALE. - /Open 403.ANTURION DE BARSA NUBE DE ORO UKU.R.0003780() . 18.10.07, WHITE-TIG .. . 404. . 23.01.07, SPT ., . . , . FCI 218 / CHIHUAHUA SHORTHAIRED /MALE /BABY 405. II /MALE . 07.01.09, ., . ., . /MALE.- /Junior 406.LARIK BALOVEN LUBVY . 02.04.08, PAL ., . . FCI 218 / CHIHUAHUA LONGHAIRED /MALE /Open 407.VORALAIN SHOU SHON RKF.2066388, UKU.0003735 . 19.02.07, - KOVBASISTAYA L., KIEV . SHAH RPILIN D J LUBOMIR . PRINCESSA FIKE IZ ROSII, VOROPAY I. FCI 208 / SHIH TZU /MALE.- /Junior 408.GRIDI ARIES GRILYAJ JEDAEVICH CREAM BESIDE UKU.0018894 .02.04.08, PLT- WHL .., . JEDAJ SCHASTLIVCHIK S BEREGOV DESNY, UA.UKU.007972/05 . DELLIA LAYK MYUZIK, UKU. R. 000931/06, POLISCHUK O.N. /MALE /INTERMEDIA 409.SAFFRON SHERHY VENI VIDI VICI . 07.01.08 . . DEBEAUX RUFF LOVE . SAFFRON SERHY FANTASTIC ACRO, CHERKASOVA I. 410.BURZHUY CABO VERDE IN UKRAINE UKU.0008070 . 04.06.07, WHL-GLD .., . BAI KUIN MUST BE BEST, RKP.1464504/UKU.003417/04 . SABRINA, UA.UKU.000873/03 .. 411.TSIRKACH CHINA PERL UKU.R.0000437 . 21.10.07, GLV NAVROTSKAYA Z., LUTSK . HASAN AL-HATYB MILYE MORDASHKI, UKU.R.000177/05 . DANIELA CABO VERDE IN UKRAINE, UKU.004342/05. /MALE /Champion 412.ADVOKAT JADE ITO UKU.003297/06 . 24.02.06 .. . JEDAY SCHASTLIVCHIK S BEREGOV DESNY . PONA PRINCESSA S BEREGOV DESNY, .. /FEMALE.- /Junior 413.SAFFRON SHERHY YALWAYS ON TOP RKF 2356229 . 18.06.08 .. . SAFFRON SHERHY KENZO . SAFFRON SHERHY HISTORY OF LOVE, CHERKASOVA I. 413.ELIZAVETA CABO VERDE IN UKRAINE UKU.0013294 .28.05.08, WHL-RED .., . SAFFRON SHERHY QUICK STEP, RKP.2014185/UKU.0002153 . FLORENCIA CABO VERDE IN UKRAINE, UA.UKU.002150/05, .. 414.GUTTA VERNA JEDAEVNA CHARM BESIDE UKU.0018897 .02.04.08, PLT- WHL POLISCHUK O.N., . JEDAY SHASTLIVCHIK S BEREGOV DESNY, UA.UKU.007973/05 . DELILA LAYK MYUZIK, UKU.R.000931/06. /FEMALE. - /Open 415.ZAMIRA RKF 2066020/UKU 000 2171/08 . 22.01.07, BLC-WHL .., . BUXUIANSHI, LOI.02/86857, RKF.1389932 . DEMETRA FIONA PRINCESS, RKF. 1655073, .. FCI 208 , , () / EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) /FEMALE. - /Open 416. . 14.10.06, .., . . FCI 174 /FEMALE.- /Junior 417.DREAM VENICI LA GEODE LOF. 9CA V.K.76781 . 17.05.08, TRI MOTSNA L., . HAPPY HOMELIVES VAIT VAN PETER . ASHLEY DE LA GEODE, M. MADEC ROGER. 10-. FCI 200 /PICCOLO LEVRIERO ITALIANO /MALE- /Open 418. GOLDEN QUUEN UKU.01035/07 . 20.11.05,BLU .., . , UKU.003803.03 . \ , UA.UKU.001255/02, .. /MALE- /Champion 419.GALLIANO PYARI SARNA UA.UKU. 008059/07 . 12.02.2007, BLU ANTONENKO L., . NICO /FEMALE - /Junior 420.FELICHITA STAR GOLDEN QUEEN .. 176330 . 4.07.08, GRE .., , . . . KAROLINE GOLDEN QUUEN, .. 421. . 18.07.06, BRW .., . ., .. FCI 193 / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA /MALE /BABY 422. . 22.02.09 ., . EXCALIBUR IZ KITEZ GRADA . , . /MALE - /Junior 423.ATLAS TRIUMF BORZOY ..1014208 . 11.06.08, BWH ..,- . . /MALE- /Open 424. . 11.05.07 .., . . , .. /FEMALE -- /Open 425. . 21.03.06 ., . . , .. /FEMALE - /Champion 426. UA.UKU.006124/07 . 21.03.06 .., . . FCI FCI 0 / AMERICAN BULLDOG /MALE- /Puppy 427.BLOCK-POST . 12.10.2008, WHT/TIG . ., . BACKYARDS TANK VENTURESOME . DEMI MUR VENTURESOME, .. 428.IMPERATOR IGNITED GALACTIK . 25.12.08,RED-WHL .., . ., .. /MALE- /Junior 429.SOTAKAL TIEGER UKU.24033/09, 7307/08 .11.07.08, WHITE-BROWN .., . SOTAKAN JEREMY FROMBRITISH G.-MET 1755/05 . APHRODITE VON TEUFELHOHLE-MET 8831/01, LAKATOS I. /FEMALE - /Puppy 430.BAZOOKA BANANZA . 12.10.2008, WHT/TIG .., . BACKYARDS TANK VENTURESOME . DEMI MUR VENTURESOME, .. /FEMALE - /Junior 431.WHITE ANGEL STEFANI FOR VENTURESOME UChM-MD 018650R . 09.08.08, WHITE GAVRILUK I., LUTSK . WHITE ANGEL BLIS UChM 011471R . SARBONA VENYURESOME, UKU.R.000882/07 /FEMALE /Open 432.ARMADA UKU.R.001657/07 . 25.04.2007, WHT/TIG .., . FRANKLIN VENTURESOME UKU.R.000360/06 . DEMI MUR VENTURESOME UKU.R.000466/06 WTG, .. 433.OTELIYA IRON DRAGON UKU.R.000730/07 . 29.08.06, WHT .., . BREYV HART, UKU.R.001245/03 .BERTA, UKU.R.000017/05, .. 434.ALBUQUERQUE UKU.R. 001658/07 . 25.04.07, WHITE-TIG .., . FRANKLIN VENTURESOME . DEMI MUR VENTURESOME, .. 435.FOLIE DE OLAZABAL FCA 6734, UKU.1892 . 25.05.07, MARBLE-BLACK .., . BACCARDI MY DOG DE OLAZABAR-FCA/4212 . MARILYN DE OLAZABAR-FCA\5469 ,DE OLAZABAR PUEYRREDON BARBARA. FCI 0 / VOSTOCHNO-EVROPEYSKAYA OVCHARKA /FEMALE - /Junior 436.SHAMAHANSKAYA TSARITSA KATTYVAL UKU.R.0002650 . 06.08.08, SHK .., . . MONSHER VIRSAL VERMONT, RKF R 1836424 . DZHEIN EIR, UKU.R.001570/07, .. FCI 0 / MOSKOVSKAJA STOROZHEVAYA /MALE- /INTERMEDIA 437.SHERIF SHPIT-HOT UKU.R. 0000925 . 10.08.07, - BOGOSLOV N.V., . APPOLON LORD GORDON . FLORA ZARA KESH, SOTNICHENKO V.V. FCI 0 / POODLE TOY (BLAK&TAN) /MALE- /Open 438. - UKU.003887/06 . 6.09.05, APR .., . OCHAROVANIE ALVIS PODAROK FORTUNY . BUSAN SOLNECHNI LUCH TIFF NI, .. FCI 0 - /S.A.BOERBOEL /FEMALE - /Junior 439.DIAMANTA FROM MOLLOS HAUS UKU.R.0001750 . 26.04.08, PAL .., . . 440. VIVALDA DANLIS ESPRIT DE COMBAT UKU.R.0001748 . 24.04.08, PAL .., . AVONTUUR MADIBA, RKF.R.1679810 . LISELLA FROM SOUTH AFRICA, RKF.R.1483517, UKU.R. 000439/05, HALUPNAYA S.S. FCI 6 GORDOON SETTER 441. GJRDON-SEET STYLE ANGEL A UKU.0005806 .28.09.07, BLC&TAH HIKO V.V. & KOLESNICHENKO . GANGERFILD CADENCE, RKF.1683 637 . GALATEIA MAKARTUR IZ SHERVUDA, BCU 006-000074, KOLESNICHENKO E.

trusardy: , , ...

: trusardy : , , .. , - -, , ...

: : , - -, , ... 100%. , . , , . . , 3 . , 3 . 300 , 51 . , . 10 . . . 10 . 20 . , 14 . . . . !!!!! .......

: ! , , , , , . . . . , .

: , .

Gold King Fire: : , . , , . () -. - , !!! !!! - !!! , ., , ...

-setter: !!! Gordon-Sett Style Angel A , , . ..... 1 , 6 - ....